เขียนแบบ ,Draft จากแบบสเก็ตให้พร้อมใช้งาน 2D/3D Solidwork ,Autocad

1.ลูกค้า เขียนแบบ Sketch ด้วยมือ ที่มีขนาดและระยะ ตามความเข้าใจของลูกค้า หรือ รูปถ่ายชิ้นงานจริงประกอบในการถอดแบบงาน 2.อธิบายคุยรายละเอียดเนื้อหางาน Concept ที่ลุกค้าต้องการ 3. เขียนแบบ Drawing ส่งตรวจงานเป็นไฟล์ PDF เอกสารที่จะได้รับคือ ไฟล์ PDF 1 ชุด หรือ รูปแบบไฟล์ การนำเสนออื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบ ,Draft จากแบบสเก็ตให้พร้อมใช้งาน 2D/3D Solidwork ,Autocad

  • 1. 1.คุยตกลงความต้องการเบื้องต้น ในรายละเอียดงานเขียนแบบ สิ่งที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. 2.ลูกค้าต้องมีแบบงาน DWG ,ไฟล์รูปภาพ JPEG ,PDF หรือการร่างแบบเสก็ตจากมือตามความเข้าใจ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ระยะเวลาในการทำงาน 3-4 วัน - เขียนแบบ Drawing ส่งตรวจงานเป็นไฟล์ PDF แก้ไขได้ตลอด -เอกสารที่จะได้รับคือ ไฟล์ -PDF 1 ชุด -DWG. 1 ชุด หรือ รูปแบบไฟล์ การนำเสนออื่นๆ

ฟรีแลนซ์
somphol

จบการศึกษา Engineer Industrial ความถนัด Autocad , Solidwork , adobe premiere pro

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน