สร้าง Data Studio Dashboard โดยใช้ข้อมูลจาก Google sheet

สร้าง Data Studio Dashboard โดยใช้ข้อมูลจาก Google sheet เพื่อวิเคราห์ผลการดำเนินงานของกิจการ รวมถึง นำเสนอข้อมูลในเชิง Dashboard เพื่อให้เจ้าของกิจการเข้าใจภาพรวมของธุกิจมากขึ้น ซึ่ง Data Analysis dashboard เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่องค์กรใหญ่ๆในปัจจุบันใช้ในการพัฒนาธุรกิจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้าง Data Studio Dashboard โดยใช้ข้อมูลจาก Google sheet

  • 1. ส่งไฟล์ excel หรือ Google sheet ที่ต้องการให้ทำ Dashboard
  • 2. คัดเลือกรูปแบบของข้อมูลที่ต้องการให้วิเคราะห์และนำเสนอ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Output dashboard by data-sutdio โดยลูกค้าจะได้รับ output ในรูปแบบ ของ 1.) ลิงค์ ไฟล์ data studio ที่ออกแบบสมบูรณ์ตามต้องการ 1 ไฟล์ 2.) ไฟล์ข้อมูล rawdata ในรูปแบบของ google sheet 1 ไฟล์ (หรือหากต้องการในรูปแบบไฟล์ excel สามารถขอเพิ่มเติมได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย) 3.) ลูกค้าสามารถขอแก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Somjate

พนักงานบริษัทที่สนใจในอาชีพตัดต่อวิดิโอและมีเวลาว่าง ความสามารถ

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน