สร้าง Dashboard Excel วิเคราะห์ยอดขายและช่วย​ Consult Project

- สร้าง Dashboard วิเคราะห์ยดขาย โดยสรุปข้อมูลด้านการขาย ลักษณะ Dashboard Excel - ทำให้ผู้ใช้งาน(User) ดูมุมมองได้หลายมุมมองเพื่อวิเคราะห์ยอดขาย - สามารถUpdate ข้อมูลใหม่จากฐานข้อมูลได้ทุกวัน - เชื่อมโยงฐานข้อมูลDatabade​ โดยดึงข้อมูลปริมาณมากๆ มาสรุปในหน้า Dashboard หน้าเดียว - สอน Concept​การประยุกต์ใช้​Function​ Excel​ สร้าง Dashboard​ เป็นเครืองมือสำหรับวิเคราะห์ยอดขายได้ทุกช่องทาง​ เช่น​ ช่องทางModern Trade, General​ Trade - ให้คำแนะนำการใช้Dashboard,​ การUpdateฐานข้อมูล, และความหมายในการวิเคราะห์ข้อมูล และการอ่านค่าต่างๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้าง Dashboard Excel วิเคราะห์ยอดขายและช่วย​ Consult Project

  • 1. อธิบายรายละเอียดงานและรับทราบความต้องการ
  • 2. ประเมินความซับซ้อนของข้อมูล ความยากของงาน และระยะเวลาทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- Output ที่ลูกค้าจะได้รับคือFile​ Excel สำเร็จรูป​ เป็นลักษณะ​ Dashboard​ประมวลผลข้อมูลด้านยอดขาย​ได้รวดเร็ว​ และยังสามารถปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลได้ง่าย​ โดยจะสอนวิธีการ​ใช้​ให้อย่างระเอียดก่อนส่งมอบงาน - สามารถนำกลับมาแก้ไขได้​ 1ครั้ง​ ก่อนส่งมอบงานFinal จากกรณี​ Error.จากFile ต้นฉบับเท่านั้น​ ไม่รับแก้ไขงานกรณีลูกค้านำไปดัดแปลงใหม่​ ดังนั้นผู้จัดทำงานจะอธิบายการใช้งานอย่างละเอียดก่อนส่งมอบงาน​ Final​

ฟรีแลนซ์
SalesExcellence

มีประสบการณ์ด้านงานขาย ช่องทาง Modern Trade และ Genaral Trade ในวงการธุรกิจเกี่ยวกับ FMCG มากกว่า 20ปี และสามารถแนะนำแนวทางในการบริหารธุรกิจโดยสร้างเครื่องมือ Scenario Dashboard เพื่อทำให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

12/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน