รับพิมพ์งานภาษาไทย Word-Excel

รับพิมพ์งานภาษาไทย - พิมพ์งานวิทยานิพนธ์(บทคัดย่อ/ทบทวนวรรณกรรม/บรรณานุกรม) - พิมพ์บทความ/เรียงความภาษาไทย ** รับไฟล์ต้นฉบับทุกรูปแบบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานภาษาไทย Word-Excel

  • 1. รับรายละเอียดงานจากลูกค้า
  • 2. ตอบกลับลูกค้าว่าสามารถรับงานได้ตามที่ลูกค้ากำหนดหรือไม่
แพ็กเกจ
รับพิมพ์งานภาษาไทย จำนวน15-20 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- พิมพ์งานวิทยานิพนธ์(บทคัดย่อ/ทบทวนวรรณกรรม/บรรณานุกรม) - พิมพ์บทความ/เรียงความภาษาไทย - จำนวน 15-20 หน้า ** รับไฟล์ต้นฉบับทุกรูปแบบ

รับพิมพ์งานภาษาไทย 35-40 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- พิมพ์งานวิทยานิพนธ์(บทคัดย่อ/ทบทวนวรรณกรรม/บรรณานุกรม) - พิมพ์บทความ/เรียงความภาษาไทย - จำนวน 35-40 หน้า ** รับไฟล์ต้นฉบับทุกรูปแบบ

ฟรีแลนซ์
Sakultip

จบปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ถนัดทำงานวิจัย ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยและพิมพ์งานเกี่ยวกับงานวิจัย

02/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน