specialist

ปรึกษากฎหมาย คดีความ ฟ้องคดีทั้งแพ่ง และอาญา

- ให้คำปรึกษากฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย - รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จัดบันทึกข้อตกลงผู้ถือหุ้น, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ - ฟ้องคดี และต่อสู้คดี, ผิดสัญญา, ขับไล่, ละเมิด, มรดก, ครอบครัว, ฟ้องหย่า, ฟ้องคดีเกี่ยวกับบุตร และคดีอาญา, ทำร้ายร่างกาย, รถชน, ยักยอก, ฉ้อโกง หรือ ประกันตัว ในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาล, แจ้งความคดีอาญา รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - บริการสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดี ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ทั้งบุคคลชาวไทย และชาวต่างชาติ - ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดูแลการขายทอดตลาดจนกว่าจะขายทอดตลดจนเสร็จสิ้น - บังคับคดีโดยการขับไล่ หรือรื้อถอน ตามคำสั่งศาล - บริการยื่นคำร้องต่าง ๆ ต่อศาลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับดคี - ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการบังคับคดี พร้อมทั้งให้ความเห็นทางกฎหมาย โดยละเอียด - ดำเนินการบังคับคดี ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท ต่อคดี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเกี่ยวกับคดี ทุนทรัพย์คดี โดยราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมหน่วยงาานราชการ - ดำเนินการขาทอดตลาด และดูแลการขายทอดตลาด เริ่มต้นครั้งละ 3,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่จะขาย ราคาดังล่าวไม่รวมค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมหน่วยงาานราชการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษากฎหมาย คดีความ ฟ้องคดีทั้งแพ่ง และอาญา

  • 1. กรุณาแจ้งข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนแล้วทางผมจะพิจารณาและจะติดต่อกลับ
  • 2. หลังจากที่ผมและลูกค้าสรุปข้อเท็จจริง ทางผมจะขอบเขตการดำเนินการให้ลูกค้าทราบ
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษากฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ให้คำปรึกษาและคำแนะนำพร้อมแนะนำแนวทางแก้ปัญหา ลูกค้าจะได้รับความเห็นดังกล่าวผ่านทางการพูดคุย โทรศัพท์ต่อครั้ง หรือจะเป็นทางแชท ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท ต่อครั้ง แล้วแต่รายละเอียดและความซับซ้อนของคดี

ให้ความเห็นทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จัดทำความเห็นทางกฎหมาย โดยสรุปข้อเท็จจริงให้ทราบตามที่ลูกค้าแจ้งมา พร้อมทั้งข้อกฎหมาย ข้อแพ้ชนะของคดีและความเห็นโดยละเอียด พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขโดยลูกค้าจะได้รับความเห็นทางกฎหมายเป็นหนังสือ หรือไฟล์

รับว่าความคดีแพ่ง และคดีอาญา
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ใบเสนอราคาพร้อมทั้งแนวทางในการดำเนินคดีจนถึงศาลมีคำพิพากษา พร้อมทั้งค่าใช่จ่ายในการดำเนินคดี หลังจากลูกค้าอนุมัติทางเราจะดำเนินการให้ทันที พร้อมรายงานคดีต่อเนื่องให้ลูกค้าทราบ

ฟรีแลนซ์
Sak

ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ร่างสัญญา บังคับคดี จดทะเบียนบริษัท และทรัพย์สินทางปัญญา - ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย - จดทะเบียนบริษัท,work, permit, visas - ว่าความคดีแพ่ง ได้แก่ ผิดสัญญา ละเมิด ขับไล่ มรดก ครอบครัว หย่า และคดีอาญา หมิ่นประมาท ลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ฉ้อโกง ยักยอก ปลอมเอกสาร - แจ้งความ

02/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
31 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน