จัดทำ,ร่าง,ตรวจสอบ หนังสือสัญญาต่างๆ รับปรึกษากฎหมายและจดทะเบียนบริษัท ฯ

ขั้นตอนการรับทำงาน 1.ติดต่อทางแชทเพื่ออธิบายรายละเอียดของเรื่องที่จะปรึกษา 2. ทนายความจะพิจารณาว่าสามารถรับงานหรือไม่ (เนื่องจากกฎหมายมีหลายสาขา จะพิจารณารับงานเฉพาะเรื่องที่เรามีความเชี่ยวชาญ เพื่อความถูกต้องของผลงาน) และแจ้งให้ทราบ 3. เมื่อรับงานแล้วจะแจ้ง ราคาและกำหนดวันส่งมอบงาน 4. ทนายความจะเริ่มงานเมื่อลูกความได้ชำระเงินเข้าระบบ fastwork 5. ส่งมอบงานตามกำหนด หากเป็นงานที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ตรวจ/ร่างสัญญา ฯลฯ *สามารถขอแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำ,ร่าง,ตรวจสอบ หนังสือสัญญาต่างๆ รับปรึกษากฎหมายและจดทะเบียนบริษัท ฯ

  • 1. 1.ติดต่อทางแชทเพื่ออธิบายรายละเอียดของเรื่องที่จะปรึกษา
  • 2. 2. ทนายความจะพิจารณาว่าสามารถรับงานหรือไม่ (เนื่องจากกฎหมายมีหลายสาขา จะพิจารณารับงานเฉพาะเรื่องที่เรามีความเชี่ยวชาญ เพื่อความถูกต้องแม่นยำของผลงานค่ะ) และแจ้งให้ทราบ
แพ็กเกจ
ปรึกษากฎหมายเบื้องต้น 500 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.สรุปคำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น และให้คำแนะนำตลอดชีพ 2.สรุปค่าใช้จ่ายการจัดทำสัญญา ร่างสัญญา ตรวจทานเอกสารทางกฎหมาย และอื่นๆ • กฎหมายอาญา , กฎหมายแพ่ง ,กฎหมายล้มละลาย • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ประนอมหนี้ • กฎหมายจดทะเบียนบริษัท • ที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัว/ประจำบริษัท นิติบุคคลทั่วประเทศ [หมายเหตุ] • เนื่องจากกฎหมายเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องมีการแลก Contact โทรศัพท์พูดคุยถึงรายละเอียดทั้งหมดกับคุณลูกค้า *ยินดีคืนเงิน หากข้อเสนอไม่ตรงความต้องการ

ให้คำปรึกษากฎหมายนอกสถานที่
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.ให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นนอกสถานที่และประเมิณค่าใช้จ่าย -ก่อนจะดำเนินการจัดทำสัญญา ร่างสัญญา ตรวจทานเอกสารทางกฎหมาย และอื่นๆ -สถานที่ ที่ลูกค้าสะดวก (ในเชียงใหม่) 2.ให้คำแนะนำทางกฎหมายตลอดชีพ

ฟรีแลนซ์
Sakaoduen

ดิฉันชื่อ มาเรียม เป็นทนายความที่ปรึกษากฎหมายเยาวชนและครอบครัว อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความสามารถในการจัดทำ , ร่างสัญญา , ตรวจสอบหนังสือสัญญาต่างๆ สามารถแปลเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษ-ไทยและ ไทย-อังกฤษได้ ยื่นฟ้องคดีแพ่ง-คดีอาญา ปรึกษากฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจัก

12/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
35 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน