"รับพิสูจน์อักษรงานทุกประเภท"

"รับพิสูจน์อักษรงานทุกประเภทภาษาไทย" - รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท อาทิ บทความ เอกสารวิชาการ งานรีวิว คอนเท้น ฯลฯ - ตรวจทานตัวสะกด แก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทย - การใช้คำ การเว้นวรรค และการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ - รับจัดหน้าเอกสาร Word ทุกประเภทตามแบบฟอร์มที่เป็นระเบียบ **การแก้ไขงาน จำนวน 3 ครั้ง - ระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 3 วัน หากจำนวนหน้าไม่เกิน 300 หน้า สามารถส่งงานได้ภายใน 2-3 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ "รับพิสูจน์อักษรงานทุกประเภท"

  • 1. 1. ลูกค้าส่งต้นฉบับเป็นไฟล์ .doc/docx 3. ขั้นตอนการพิสูจน์อักษร
  • 2. 2. ฟรีแลนส์และลูกค้าตกลงราคาในเนื้องาน และกำหนดระยะเวลาในการส่งงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาพิสูจน์อักษร ขนาด A4 หน้าละ 7 บาท ราคาพิสูจน์อักษร ขนาด A5 หน้าละ 5 บาท **หากจำนวนมากสามารถต่อรองกันได้ค่ะ ^^

ฟรีแลนซ์
สิริกานต์

ประวัติการศึกษา Master of Thai Traditional Medicine in Thai Traditional Medicine, Prince of Songkla University, Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine, School of Health Science, Mae Fah Luang University, ประวัติการทำงาน Mae Fah Luang University สิงหาคม 2014 - ปัจจุบัน

11/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน