ตรวจบ้านและคอนโดโดยวิศวกรผู้ตรวจสอบอาคารมีใบประกอบวิชาชีพ

รายละเอียดการตรวจสอบบ้านและคอนโดก่อนโอนมีดังต่อไปนี้ ตรวจสอบงานสถาปัตยกรรม -งานพื้น,งานผนัง งานสี งานวอลเปเปอร์,งานเพดาน,งานประตูและหน้าต่าง (กรณีหน้าต่างบ้านจะทดสอบฉีดน้ำใส่กระจก),งานหลังคา งานโครงหลังคา,วัดพื้นที่เทียบกับแบบแปลนของโครงการด้วยเลเซอร์วัดระยะทาง ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า -วัดแรงดันไฟฟ้า ±5% ของแรงดันใช้งาน (Volt meter),วัดความเป็นฉนวนของสายไฟฟ้า (เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนของ ไฟฟ้า) **เฉพาะบ้าน,วัดความต้านทานดิน (เครื่องทดสอบความตานทานดิน) **เฉพาะบ้าน,ทดสอบการต่อสายดินที่ receptacle outlet ,ทดสอบ switch ตามวงจร,ตรวจสอบการเดินระบบไฟฟ้าในตู้ consumer unit,ตรวจสอบการเดินระบบไฟฟ้าภายใต้ฝ้าเพดานและใต้หลังคา ตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล -ทดสอบความสมบูรณ์ของการติดตั้งสุขภัณฑ์,ทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ (เกจวัดแรงดัน),ทดสอบการไหลของน้ำในบ่อ MH **เฉพาะบ้าน,ทดสอบการไหลของน้ำลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบระบบเครื่องทำความเย็น -วัดอุณหภูมิ,ตรวจสอบขนาด FCU/CDU ชมผลงานที่ผ่านมา/ใบประกอบวิชาชีพต่างๆได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1aGuLktjSDZayjbFwD4y3NI2Ee23NCIHE?usp=sharing

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตรวจบ้านและคอนโดโดยวิศวกรผู้ตรวจสอบอาคารมีใบประกอบวิชาชีพ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดสถานที่ ขนาดพื้นที่ แบบแปลน(ถ้ามี)
  • 2. ทางผู้ตรวจสอบแจ้งราคา และสอบถามวันเวลาเข้าตรวจ
แพ็กเกจ
CONDOMINIUM (ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

< 31 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 1,500 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท)) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 2,000 บาท // 31 - 50 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 2,000 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท)) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 2,500 บาท // 51 - 80 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 2,500 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท)) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 3,000 บาท // 81 - 120 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 3,000 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท)) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 3,500 บาท //

TOWN HOUSE และ TOWN HOME (ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

< 80 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 3,500 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท )) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 4,000 บาท // 81 - 140 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 4,000 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท )) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 4,500 บาท // 141 - 170 ตร.ม. (( ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 4,500 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท )) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 5,000 บาท //

บ้านเดี่ยว (ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

< 31 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 4,000 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท)) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 4,500 บาท // 31 - 50 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 4,500 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท)) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 5,000 บาท // 51 - 80 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 5,000 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท)) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 5,500 บาท // 81 - 120 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 5,500 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท)) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 6,000 บาท //

ฟรีแลนซ์
Nopporn

วิศวกรไฟฟ้า ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ภฟก.47096(ไฟฟ้ากำลัง) ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทบุคคล บ.3094/2561 ประสบการณ์ทำงานอาคาร 7 ปี เขียนแบบกว่า 40 โครงการ ถอดแบบประมาณราคากว่า 50 โครงการ ตรวจบ้านและคอนโดกว่า 100 โครงการ

09/2016
เป็นสมาชิก
98 %
งานสำเร็จ
45 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน