สามัญวิศวกรไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า เซ็นแบบ

ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน เซ็นรับรองแบบ จัดทำ BOQ จัดทำแบบขอใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สามัญวิศวกรไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า เซ็นแบบ

  • 1. คุยรายละเอียดงานที่ต้องการใช้บริการ ว่าใช้บริการประเภทใด (ออกแบบและคำนวณ) (เซ็นรับรองแบบ) (เซ็นชื่อเป็นผู้ควบคุมงาน)
  • 2. ตกลงราคางาน
แพ็กเกจ
งานเซ็นรับรองแบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานเซ็นรับรองแบบ ลูกค้าจะได้รับ เอกสารเซ็นรับรองตัวจริงขนาด A4 ส่งทางไปรษณีย์

งานออกแบบและจัดทำรายการคำนวณ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานออกแบบ ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .dwg หากใช้ยื่นขออนุญาตจะได้รับเอกสารตัวจริงพร้อมลายเซ็นส่งทางไปรษณีย์ รายการคำนวณจะได้รับเป็น ไฟล์ .pdf

งานลงชื่อเป็นผู้ควบคุมงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ฟรีแลนซ์จะไปเซ็นชื่อเอกสารให้ ณ สถานที่ที่นัดหมาย หรือจะได้รับเอกสารทางไปรษณีย์ ตามตกลง

ฟรีแลนซ์
Nopporn

วิศวกรไฟฟ้า ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ภฟก.47096(ไฟฟ้ากำลัง) ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทบุคคล บ.3094/2561 ประสบการณ์ทำงานอาคาร 7 ปี เขียนแบบกว่า 40 โครงการ ถอดแบบประมาณราคากว่า 50 โครงการ ตรวจบ้านและคอนโดกว่า 100 โครงการ

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน