สามัญวิศวกรไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า เซ็นแบบ

ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน เซ็นรับรองแบบ จัดทำ BOQ จัดทำแบบขอใช้ไฟฟ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออกแบบระบบไฟฟ้าจัดทำแบบ + ลงชื่อรับรองแบบ อาคารทั่วไป ตรม.ละ 20 บาท อาคารทั่วไป ตรม.ละ 10 บาท งานลงชื่อรับรองแบบไฟฟ้าเพื่อขอใช้ไฟ(ตามขนาดหม้อแปลง) 50kVA 4,000 บาท 100kVA 4,000 บาท 160kVA 4,000 บาท 250kVA 4,000 บาท 315kVA 4,000 บาท 400kVA 4,000 บาท 500kVA 5,000 บาท 630kVA 6,300 บาท 800kVA 8,000 บาท 1000kVA 8,000 บาท 1250kVA 10,000 บาท 1600kVA 16,000 บาท 2000kVA 20,000 บาท 2500kVA 25,000 บาท 3000kVA 25,000 บาท บริการลงชื่อเป็นผู้ควบคุมงานในโครงการก่อสร้าง(ระบบไฟฟ้า) ขนาดพื้นที่อาคาร ลงนามครั้งเดียว ร่วมประชุมแก้ไขปัญหา/ครั้ง ไม่เกิน 5,000 ตรม. 6,300 1,250 ไม่เกิน 10,000 ตรม. 9,800 1,960 ไม่เกิน 30,000 ตรม. 14,000 2,800 เกิน 30,000 ตรม. 30,000 6,000 เหมาบริการลงชื่อรับรองแบบและควบคุมงานในโครงการก่อสร้างรายปี (5,000 บาท/เดือน)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สามัญวิศวกรไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า เซ็นแบบ

  • 1. คุยรายละเอียดงานที่ต้องการใช้บริการ ว่าใช้บริการประเภทใด (ออกแบบและคำนวณ) (เซ็นรับรองแบบ) (เซ็นชื่อเป็นผู้ควบคุมงาน)
  • 2. ตกลงราคางาน
แพ็กเกจ
งานเซ็นรับรองแบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานเซ็นรับรองแบบ ลูกค้าจะได้รับ เอกสารเซ็นรับรองตัวจริงขนาด A4 ส่งทางไปรษณีย์

งานออกแบบและจัดทำรายการคำนวณ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานออกแบบ ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .dwg หากใช้ยื่นขออนุญาตจะได้รับเอกสารตัวจริงพร้อมลายเซ็นส่งทางไปรษณีย์ รายการคำนวณจะได้รับเป็น ไฟล์ .pdf

งานลงชื่อเป็นผู้ควบคุมงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ฟรีแลนซ์จะไปเซ็นชื่อเอกสารให้ ณ สถานที่ที่นัดหมาย หรือจะได้รับเอกสารทางไปรษณีย์ ตามตกลง

ฟรีแลนซ์
Nopporn

วิศวกรไฟฟ้า ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ภฟก.47096(ไฟฟ้ากำลัง) ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทบุคคล บ.3094/2561 ประสบการณ์ทำงานอาคาร 7 ปี เขียนแบบกว่า 40 โครงการ ถอดแบบประมาณราคากว่า 50 โครงการ ตรวจบ้านและคอนโดกว่า 100 โครงการ

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน