รับพัฒนาเว็บไซต์ / จัดทำเว็บ Responsive Design / แก้ปัญหาเว็บไซต์

ประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 10 ปี ---- บริการที่ให้บริการ - รับพัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเว็บขายของ บล็อก เว็บเฉพาะทาง - รับพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับ Mobile Friendly / Responsive Design - รับแก้ไข ปรับปรุง หรือ เพิ่มเติม พัฒนาเว็บไซต์ที่มีอยู่เดิม - รับบริการแก้ไข ติดตั้ง สำรองข้อมูล ย้ายโฮส จดโดเมน หรือ ติดตั้ง Free SSL (Let's Encrypt) - รับพัฒนา HTML Page จากไฟล์ PSD - รับทำตัวดึงข้อมูลจากเว็บที่กำหนดสำหรับนำไปใช้งานต่อ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนาเว็บไซต์ / จัดทำเว็บ Responsive Design / แก้ปัญหาเว็บไซต์

  • 1. พูดคุยสอบถามความต้องการของงาน และ กำหนดขอบเขตของงาน
  • 2. ประเมินราคา ระยะเวลาการจัดทำงาน เพื่อจัดทำใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
★ พัฒนาเว็บไซต์ / แก้ไขเว็บ / ย้ายเว็บ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- งานแก้ไข หรือ ย้ายเว็บไซต์ เริ่มต้น 1,800 บาท - งานพัฒนาระบบเว็บไซต์ใหม่ เริ่มต้น 3,000 บาท

★ แปลง PSD เป็น HTML
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- รับแปลง PSD เป็นเว็บเพจ HTML ตามรูปแบบที่ได้รับ เริ่มต้น 2,000 บาท/หน้า

★ บริการดูแลระบบ / เพิ่มประสิทธิภาพเว็บหรือระบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- รับดูแลระบบเว็บไซต์ / ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท - รับติดตั้ง Web Services เพื่อให้บริการเว็บไซต์ ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท

ฟรีแลนซ์
Piroon

ประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 10 ปี ด้วย PHP, NodeJS เชี่ยวชาญการติดตั้งและปรับจูนระบบ Linux (CentOS), มีประสบการณ์ด้าน Cloud Platform (Google Cloud Platform)

10/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน