รับออกแบบงานสถาปัตยกรรม ทุกประเภท

รับทำและออกแบบ -โมเดล 3D หมวดสถาปัตยกรรม อาคาร ตกแต่งภายใน ด้วยโปรแกรม SketchUp -เขียนภาพ Perspective อาคาร และ ภายในอาคาร (Render ด้วย V-ray for SketchUp) - สามารถแก้ไขงานได้ 1-2 ครั้ง ภายในขอบเขตของ Design เดิม (หากมีการปรับเปลี่ยน Design อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) รายละเอียดราคาเพิ่มเติม -Model 3D โดย SketchUp เริ่มต้น ราคา 2000 บาท (ประเมินราคาให้ก่อนตกลงรับงาน) -Perspective Exterior / Interior เริ่มต้น ราคา3000 บาท (ประเมินราคาให้ก่อนตกลงรับงาน *ขึ้นอยู่กับ เกรดของเนื้องาน) สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ภายในขอบเขตของ Design เดิม (หากมีการปรับเปลี่ยน Design อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบงานสถาปัตยกรรม ทุกประเภท

  • 1. ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.ทำการคุยข้อตกลงกับลูกค้า เนื้องาน จำนวน ราคา รูปแบบงาน ฯลฯ
  • 2. 2.หากลูกค้ามี Reference เราจะคุยกันถึง Reference งานนั้น (หากลูกค้าไม่มีจะทำการหา Reference มาให้และคุยกัน) 3.ระยะเวลา 1-2 วัน จะทำการส่ง Mood & Tone ให้ดูก่อน 1 ครั้งหากตกลงจะเริ่มดำเนินงานต่อไป 4.ส่งผลงานให้แก่ลูกค้า(Draft) และรับ Comment เพื่อแก้ไข หากไม่มีการแก้ไขจะดำเนินการต่อ 5.ส่งผลงานให้แก่ลูกค้า(Final) พร้อมไฟล์งานต้นฉบับ ปล.ราคาอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของรายละเอียดชิ้นงานนั้นๆ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

สามารถแก้ไขงานได้ 1-2 ครั้ง แล้วแต่รูปแบบงาน แต่ต้องเป็นการแก้ไขภายในขอบเขตของ Design เดิม (หากมีการปรับเปลี่ยน Design อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ฟรีแลนซ์
Sutthikeart

มีความสามารถในการเขียน 3D และ ทำภาพ Perspective เขียนแบบขออนุญาต ก่อสร้าง และ ทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม และมีใบประกอบวิชาชีพ

07/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน