milestone

เขียนสูตร Google sheets และจัดการด้วย Google Apps Script

✔ เขียนสูตรสรุปรายงานทุกรูปแบบ ✔ แก้ไขสูตร Google sheet ทุกรูปแบบ ✔ เชื่อมต่อ Google form และ Google sheet สำหรับออกรายงาน ✔ เขียนสูตรแบบ Custom กำหนดเองได้ ✔ เขียน One page HTML เชื่อมต่อ Google sheet ไม่เสียค่าเช่า hosting รองรับการใช้งานบนมือถือ ipad และ tablet ✔ เขียนระบบ Export Google sheet เป็น Excel และ PDF เข้า Google Drive และ Download ลงเครื่อง ✔ เขียนระบบการสั่งงาน Google Sheets อัตโนมัติทุกรูปแบบ ✔ เขียน Script ส่ง Line Notify จาก Google Sheets แบบอัตโนมัติ ✔ เขียน Script ส่ง Email แนบไฟล์ จาก Google Sheets แบบอัตโนมัติ ✔ เขียน Script บันทึก แก้ไขและดึงข้อมูลจาก Google Sheets เชื่อมต่อ Cloud database ✔ เขียนระบบ Upload File .txt .csv .xls .xlsx เข้าไฟล์ Google sheets ✔ เขียนระบบดึงข้อมูลจาก API เข้าไฟล์ Google sheets ✔ วางระบบ Google sheets สำหรับองค์กร บริษัท ร้านค้า ✔ และอื่นๆ อีกมากมาย รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคา ยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะงาน และความพอใจของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนสูตร Google sheets และจัดการด้วย Google Apps Script

  • 1. กำหนดขอบเขต รายละเอียดงาน พูดคุยผ่านทาง Chat Fastwork
  • 2. ตกลงราคาและกำหนดวันแล้วเสร็จ กับลูกค้า
แพ็กเกจ
Level 1
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สูตร Google sheets ทุกรูปแบบ หรือ สูตรออกรายงานทั่วไป แบบอัตโนมัติ *****ระยะเวลา/ราคา ขึ้นอยู่กับความ ยาก-ง่าย ของงาน*****

Level 2
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สร้าง Function การสั่งการ Google sheets ให้ทำงานตามความต้องการทุกรูปแบบ ด้วย Google Apps Script *****ระยะเวลา/ราคา ขึ้นอยู่กับความ ยาก-ง่าย ของงาน*****

Level 3
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

One page HTML + Google sheets + API ออกแบบ Web page เชื่อมต่อข้อมูล Google sheets *****ระยะเวลา/ราคา ขึ้นอยู่กับความ ยาก-ง่าย ของงาน*****

ฟรีแลนซ์
Rungrang

มีความถนัดด้านการออกแบบเว็บไซต์ Responsive เว็บไซต์ ฐานข้อมูล สร้าง API และโปรแกรมต่างๆ ภาษาหรือเครื่องที่ใช้เช่น PHP,HTML,Javascript,JQuery,NodeJS,JAVA,JSP,Mysql,Google script

11/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
24 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน