รับพิมพ์งานทุกอย่าง เอกสารทั่วไป จัดรูปเล่มรายงาน วิจัย วิทยานิพนธ์ แบบสอบถาม ฯลฯ

รับพิมพ์งานได้ทุกข้อมูล - พิมพ์จากต้นฉบับ เช่น เอกสารอื่น ภาพถ่าย หรือหาข้อมูลเสริมได้ - สามารถใส่รูปภาพ ทำตารางข้อมูลหรือแผนภูมิได้ตามสั่ง - จัดรูปแบบตามที่ต้องการ (ฟอนต์ ระยะห่างขอบกระดาษ ขนาดตัวอักษร ฯลฯ) - ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของงาน - ส่งไฟล์งานได้ทั้ง word และ pdf *** หลังจากเสร็จงานจะลบไฟล์ทันที ลูกค้ามั่นใจได้ว่าไฟล์งานจะไม่ถูกเผยแพร่ที่ไหนเป็นอันขาด ***

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานทุกอย่าง เอกสารทั่วไป จัดรูปเล่มรายงาน วิจัย วิทยานิพนธ์ แบบสอบถาม ฯลฯ

  • 1. ตกลงรายละเอียดกับลูกค้า (ลักษณะของงาน รูปแบบการจัดเล่มต่างๆ)
  • 2. ประเมินราคาและจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
เอกสารทั่วไป รายงาน วิทยานิพนธ์ (ไม่เร่งด่วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์งานไม่เกิน 25 หน้า ใช้เวลา 1 - 2 วัน แก้งานได้ 1 ครั้ง ส่งงานทั้งไฟล์ word และ pdf

เอกสารทั่วไป รายงาน วิทยานิพนธ์ (เร่งด่วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิมพ์งานไม่เกิน 25 หน้า ใช้เวลา 1 วัน แก้งานได้ 1 ครั้ง ส่งงานทั้งไฟล์ word และ pdf

ฟรีแลนซ์
Rungkarn

นักเขียนในจอยลดาและรีทอะไรท์ ชอบการเขียนนิยายด้วยภาษาที่สละสลวย รักการพิมพ์และตรวจสอบงาน

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน