Creative Content / Ads .. ออกแบบ คอนเทนต์ โฆษณา

รับออกแบบโพสต์หรือ content ที่จะโพสต์ลง Facebook ,instagram หรือ Social Platform อื่นๆ โดยลูกค้าจัดเตรียมภาพ ข้อมูล และ ข้อความไว้ให้ หรือลูกค้าสามารถว่าจ้างผู้ออกแบบ ให้จัดหาภาพประกอบที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งช่วยปรับปรุง / เขียนข้อความให้สละสลวยยิ่งขึ้น (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) โดยรวม ผู้จัดทำจะช่วยเรียบเรียง Layout หรือ Mood&Tone ปรับภาพรวม Artwork ของ Content โดยเน้นตัวงานให้ดูน่าสนใจ รับงานทั้งภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหวสั้นๆ โปรแกรมที่ใช้ Adobe illustrator / Adobe Photoshop / Canva

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Creative Content / Ads .. ออกแบบ คอนเทนต์ โฆษณา

  • 1. ลูกค้าบรีฟคอนเทนต์ที่ต้องการ ส่งข้อความ รูปภาพ ที่ต้องการให้ใส่ใน content และ reference ที่ชอบ
  • 2. ทำแบบร่างส่งให้พิจารณา รอลูกค้าคอมเมนต์แก้ไข
แพ็กเกจ
ไฟล์ภาพนิ่ง
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

CONTENT ในรูปแบบภาพนิ่ง สำหรับลง Facebook , ig หรือ Social Platform อื่นๆ ลูกค้าจัดเตรียมภาพและข้อความให้ทั้งหมด ราคาเริ่มต้นที่ 650บาท ต่อ 1หน้า หรือเหมาที่ราคา 2200 บาท 4 หน้า ลูกค้าจะได้รับไฟล์ pdf,jpg ขนาดของภาพ 2000x2000 pixel ขึ้นไป เมื่อลูกค้าอนุมัติงานแล้ว สามารถแจ้งผู้จัดทำให้ส่งไฟล์เข้าอีเมลล์ได้หากต้องการ

ไฟล์ภาพนิ่ง - 02
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

CONTENT ในรูปแบบภาพนิ่ง สำหรับลง Facebook , ig หรือ Social Platform อื่นๆ ลูกค้าให้ผู้ออกแบบจัดหาภาพประกอบและ เรียบเรียงเนื้อหาให้ ส่งมาเพียงข้อมูลและบรีฟเบื้องต้น ราคาเริ่มต้นที่ 800บาท ต่อ 1หน้า หรือเหมาที่ราคา 2800 บาท 4 หน้า ลูกค้าจะได้รับไฟล์ pdf,jpg ขนาดของภาพ 2000x2000 pixel ขึ้นไป เมื่อลูกค้าอนุมัติงานแล้ว สามารถแจ้งผู้จัดทำให้ส่งไฟล์เข้าอีเมลล์ได้หากต้องการ

ไฟล์วิดีโอ ความยาวไม่เกิน10 วินาที
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

CONTENT ในรูปแบบวิดีโอกึ่งภาพนิ่ง ฉากหลังคงเดิม แต่element ใน content ขยับได้ เพื่อดึงดูดความสนใจ สำหรับลง Facebook , ig หรือ Social Platform อื่นๆ ลูกค้าสามารถหาภาพมาให้เองให้ผู้ออกแบบจัดหาภาพประกอบและ เรียบเรียงเนื้อหาให้ ส่งมาเพียงข้อมูลและบรีฟเบื้องต้น ราคาเริ่มต้นที่ 1200บาท ต่อ 1 วิดีโอ ลูกค้าจะได้รับไฟล์ mp4 แต่จะ export pdf,jpg ให้ด้วย ขนาดของภาพ 2000x2000 pixel ขึ้นไป เมื่อลูกค้าอนุมัติงานแล้ว สามารถแจ้งผู้จัดทำให้ส่งไฟล์เข้าอีเมลล์ได้หากต้องการ

ฟรีแลนซ์
รุ่งฟ้า

ฟ้า จบถาปัด จุฬา อายุ 28 / ทำงานเป็นสถาปนิก และ ฟรีแลนซ์ด้านกราฟฟิก

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน