ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ต่างๆ

- รับเป็นโค้ชฝึกพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อต่างๆ ที่ผู้ฝึกสนใจ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อในชีวิตประจำวัน, การทำงานในสายอาชีพต่างๆ การท่องเที่ยวต่างประเทศ ความรักและความสัมพันธ์กับคนรักหรือเพื่อนชาวต่างชาติ ฯลฯ - เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อให้พูดได้คล่องและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ทั้งผู้เริ่มต้น และผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว - รูปแบบการฝึกสนุกสนานเป็นกันเอง มีเกมส์และกิจกรรม สอดแทรกการฝึก เพื่อเสริมสร้างคลังคำศัพย์ในการพูดให้กับผู้เรียน เน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง ชัดเจน ด้วยสำเนียงที่เป็นธธรมชาติของผู้ฝึกเอง เพราะเชื่อว่าสำเนียงของแต่ละคนมีเอกลักษ์และน่าฟังในแบบฉบับของตนเองอยู่แล้ว เพียงแค่ฝึกออกเสียงให้ถูกต้องและมีความมั่นใจ ความประทับใจในบทสทนาจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ต่างๆ

  • 1. ทักแชท พูดคุยทำความรู้จัก แจ้งหัวข้อและรูปแบบที่ต้องการฝึก
  • 2. ผู้ฝึกชำระเงิน ตามช่องทางที่สะดวก เพื่อยืนยันวัน-เวลาฝึก
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ฝึกพูดโต้ตอบตามหัวข้อที่ผู้ฝึกเลือกไว้ ในเวลาระยะเวลา 60 นาที - ฝึกอย่างเต็มที่ โดยมีโค้ชให้คำแนะนำ ทั้งด้านการออกเสียงและรูปประโยคให้มีความสละสลวย - เอกสารประกอบการฝึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง *** นอกเหนือจากบทเรียน*** - กิจกรรมเกมส์ ส่งเสริมการฝึก - แนะนำเทคนิค และแหล่งฝึกนอกเวลา - แลกเปลี่ยนเกร็ดความรู้และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ฟรีแลนซ์
Rungarun

- เป็นนักวิชาการศึกษา สถาบันภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - ถนัดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ (การอบรม,ติวข้อสอบ,ค่ายภาษาอังกฤษ) และร่วมงานกับชาวต่างชาติทั้งในองค์กรการศึกษาและองค์กรเอกชน เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม - จบ MA in Career English for International Communication

12/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน