งานเอกสารในชั้นเรียน งานวิจัยในชั้นเรียน งานเอกสารต่างๆ

งานเอกสารในชั้นเรียน: ทำข้อมูลนักเรียน, ทำแบบรายงาน งานวิจัย: งานวิจัยในชั้นเรียน, งานวิจัย 5 บท, จัดรายงาน PA งานเอกสารต่างๆ : เอกสารทั่วไป, พิมพ์แผนการสอน, เอกสารทุกชนิด word excel powerpoint

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานเอกสารในชั้นเรียน งานวิจัยในชั้นเรียน งานเอกสารต่างๆ

  • 1. รับข้อมูลและรายละเอียดของการออกแบบงานที่ต้องการให้ทำ
  • 2. ประเมินระยะเวลาและราคาของงานที่ให้ทำ
แพ็กเกจ
ในกรณีที่มีงานเอกสารมีมากกว่า 20 หน้าราคาจะลดลงมาหน้าละ 2 บาท/หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานพิมพ์เอกสารและการกรอกข้อมูล 1. พิมพ์ภาษาไทย 10 บาท/หน้า 2. พิมพ์ภาษาอังกฤษ 20 บาท/หน้า 3.งานกรอกข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและปริมาณงาน 4.งานออกแบบชิ้นงานและงานเขียนขึ้นอยู่กับลักษณะงานและปริมาณ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยากง่ายและปริมาณของงาน

ฟรีแลนซ์
รำแพน

ข้าพเจ้าทำงานรับราชการ มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี และมีความสามารถเกี่ยวกับการทำเอกสารทางวิชาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์ทั่วไป งานวิจัย การทำPA ทำรายงานวิชาการ คีย์ข้อมูล เอกสารในชั้นเรียน ( word, excel )

12/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน