รับสร้าง Advance Google Form สำหรับงานเฉพาะด้าน

รับสร้าง Google Form ที่ซับซ้อน สำหรับงานเฉพาะด้านที่ต้องมีการปรับแต่ง Code เขียนฟังก์ชันใหม่ คำนวณค่าอัตโนมัติ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งคำตอบ ส่งอีเมล์หลังกรอกฟอร์ม Quiz หรือข้อสอบที่มีลูกเล่น คุณสามารถสร้างระบบที่มีฟังก์ชันระดับเดียวกับ Custom Website ได้ง่าย ๆ ด้วยราคาที่ถูกกว่ากันมาก ทำให้ฟอร์มของคุณตอบโจทย์ความต้องการได้มากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสร้าง Advance Google Form สำหรับงานเฉพาะด้าน

  • 1. ลูกค้าส่งข้อมูลที่จะสร้างฟอร์ม พร้อมรายละเอียดลูกเล่นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีในฟอร์ม
  • 2. ตกลงราคาและเวลาในการทำงาน งานที่มีความซับซ้อนไม่มากใช้เวลา 1 - 2 วัน งานที่มีความซับซ้อนมากใช้เวลา 3 วันขึ้นไป
แพ็กเกจ
สร้าง Google Form ที่มีลูกเล่นพิเศษ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- Google Form ที่มีลูกเล่นเฉพาะตามความต้องการของคุณ เช่นคำนวนค่าอัตโนมัติ ถามคำถามเฉพาะบางข้อกับบางคน สุ่มถามคำถาม สลับข้อคำตอบ ส่งอีเมล์รายงานผล ฯลฯ - แก้ไขงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง - ใช้เวลาทำงาน 1 - 2 วันหลังลูกค้าส่งข้อมูลให้ครบถ้วน ในกรณีที่งานไม่ซับซ้อน - หากงานมีความซับซ้อนมากอาจใช้เวลา 3 - 5 วัน - ราคานี้สำหรับฟอร์มที่มีคำถามไม่เกิน 15 ข้อ และมีฟังก์ชันพิเศษ 1 ฟังก์ชัน นอกเหนือจากนี้สามารถสอบถามราคาได้ครับ

สร้าง Google From ทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- สร้าง Google From ตามข้อมูลของคำถามของลูกค้า - ข้อคำถามไม่เกิน 40 ข้อ มากกว่านี้คิดราคาข้อละ 10 บาท - ใช้เวลาทำ 3 ชั่วโมง - 1 วัน หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน - แก้ไขไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ฟรีแลนซ์
Supparerk

จบปริญญาเอก สาขาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เป็นอาจารย์พิเศษสอนด้านการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล

01/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน