รับแปลเอกสาร บทความ งานวิจัย เรื่องสั้น งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

รับแปลเอกสาร บทความ งานวิจัย เรื่องแต่ง ข้อตกลงหรือความร่วมมือต่างๆ งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และคู่มือต่าง ๆ โดยแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม กรณีต้องการงานแปลเร่งด่วน (ทั้งงานแปลทั่วไป) คิดค่าบริการเพิ่มครั้งละ 50 บาท กรณีงานแปลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ค่าบริการเริ่มต้นที่ 400 บาท สำหรับ 5 หน้าแรก หน้าต่อไปเพิ่มหน้าละ 50 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสาร บทความ งานวิจัย เรื่องสั้น งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

  • 1. นำเสนองานที่ต้องการให้ทำ เช่น รายละเอียดของเนื้อหา ภาษที่ต้องการใช้ จำนวนหน้าของเนื้อหา
  • 2. ระบุวันที่และเวลาที่ต้องการให้ส่งงาน พร้อมระบุความเร่งด่วน
แพ็กเกจ
งานแปลทั่วไป กรณีงานไม่เกิน 5 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

กรณีไฟล์ต้นฉบับเป็นไฟล์ .docx หรือ .pdf หรือ ไฟล์รูป (.jpg .jpeg .png) ไฟล์งานที่แปลเรียบร้อยแล้วจะส่งเป็นไฟล์ .docx 1 ไฟล์ และ .pdf 1 ไฟล์ กรณีที่เป็นไฟล์ชนิดอื่น ๆ เช่น excel หรือ powerpoint ไฟล์ที่แปลเรียบร้อยแล้ว จะส่งเป็นไฟล์ชนิดเดียวกันกับไฟล์ต้นฉบับ จำนวน 1 ไฟล์ ลูกค้าสามารถคืนงานเพื่อแก้ไขได้ 2 ครั้ง

งานแปลด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

กรณีไฟล์ต้นฉบับเป็นไฟล์ .docx หรือ .pdf ไฟล์งานที่แปลเรียบร้อยแล้วจะส่งเป็นไฟล์ .docx 1 ไฟล์ และ .pdf 1 ไฟล์ ลูกค้าสามารถคืนงานเพื่อแก้ไขได้ 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Ranee

เคยทำงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคยุโรป ปัจจุบันทำงานเป็นผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รับผิดชอบคำขอของไทยและต่างประเทศในด้านชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร วิทยาศาสตร์โมเลกุลและการแพทย์ พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวสารสนเทศ

05/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน