วางผังเเละออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์เเละสถาปัตยกรรม

จัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ อสังหาริมทรัพย์ (Feasibility Study) วางผังเเละออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ออกแบบและจัดทำแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรสามัญ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางผังเเละออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์เเละสถาปัตยกรรม

  • 1. รับรายละเอียด โจทย์ของการออกแบบและความต้องการของลูกค้า ( Briefing )
  • 2. ศึกษาและทำแบบประเมิณความเป็นไปได้หรือแบบร่างโครงการเบื้องต้นจากโจทย์หรือความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
วางผังเเละออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์เเละสถาปัตยกรรม
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

แบบศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขนาดเล็ก 1 ไร่ เป็นไฟล์ PDF พร้อมผังรวมในไฟล์ Autocad หรือไฟล์ Illustrator เพื่อใช้ในการพัฒนาแบบเพิ่ม

วางผังเเละออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์เเละสถาปัตยกรรม
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

แบบศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขนาดกลางเเละใหญ่ 5 ไร่ขึ้นไป เป็นไฟล์ PDF พร้อมผังรวมในไฟล์ Autocad หรือไฟล์ Illustrator เพื่อใช้ในการพัฒนาแบบเพิ่มเติม

ออกแบบสถาปัตยกรรมเเละโครงสร้าง 3D บ้านพักอาศัย
ระยะเวลาในการทำงาน 25 วัน

แบบ Perspective JPEG พร้อมไฟล์ Autocad, 3DS Max ของชิ้นงาน แบบพิมพ์เขียวสถาปัตเเละโครงสร้าง A3 และ ไฟล์ PDFพร้อมเซ็นรับรองโดยสถาปนิกเเละวิศวกร

ฟรีแลนซ์
Tanat

สถาปนิกเเละนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เเนวราบ ทำแบบศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study ) ในรูปแบบหมู่บ้าน โรงงาน โรงเเรมหรือพื้นที่อาคารพาณิชย์ รวมถึงออกแบบเเละวางผัง เเละจัดทำแบบสถาปัตย์ขออณุญาติก่อสร้าง พร้อมเซ็นรับรองโดยทีมสถาปนิกเเละวิศวกรสามัญ

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน