พิมพ์รายงานและเอกสารทุกชนิด

- รับพิมพ์งาน ทั้งภาษาไทย อังกฤษ สูตร สมการต่างๆ สื่อการเรียนการสอน รวมถึงรายงานหรือเอกสารทางการเงิน ด้วยโปรแกรม MS Office (word, excel, power point) หน้าละ 20 - 30 บาท - รับพิมพ์งานแม้จะมีจำนวนน้อย - บริการแก้ไขฟรี หากความผิดพลาดเกิดจากผู้พิมพ์ - หากผู้ว่าจ้างมีการแก้ไขโดยเปลี่ยนรูปแบบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต่องานในส่วนที่ทำไปแล้ว ต้องตกลงระยะเวลาการส่งงานใหม่ และอาจมีการคิดค่าบริการเพิ่ม - หากต้องการ ปริ้น คิดค่าปริ้นท์เพิ่มหน้าละ 2 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ (คิดตามจริง ) โดยผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง วิธีการ 1.รับ-ส่งงานผ่าน Fastwork.co 2.กำหนดรายละเอียดงาน เช่น ชนิด-ขนาดตัวอักษร , การตั้งค่าหน้ากระดาษ , รูปแบบอื่นๆ ในรายงาน (สารบัญ, เลขหน้า ฯลฯ) 3. กำหนดระยะเวลาส่งงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิมพ์รายงานและเอกสารทุกชนิด

  • 1. พิจารณางานต้นฉบับ
  • 2. กำหนดรายละเอียดงาน เช่น ชนิด-ขนาดตัวอักษร , การตั้งค่าหน้ากระดาษ , รูปแบบอื่นๆ ในรายงาน (สารบัญ, เลขหน้า ฯลฯ)
แพ็กเกจ
งานพิมพ์จำนวนน้อย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รายงานจำนวน 20 หน้า ส่งเป็นไฟล์ docx หรือ pdf สามารถแก้ไขได้ตลอดหากความผิดพลาดเกิดจากตัวฟรีแลนซ์เอง

ฟรีแลนซ์
รุ้งรัตนา

รับพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น รายงาน วิทยานิพนธ์ สูตร,สมการต่างๆทางคณิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ด้วย MS word, excel, power point

09/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน