รับปรึกษาการสร้างธุรกิจและการตลาด ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ

ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆให้กับผู้ที่สนใจจะเริ่มทำธุรกิจ หรือต้องการคำแนะนำแนวทางการตลาดเป็นการส่วนตัว จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมากว่า 25 ปี จะช่วยให้คุณประหยัดเงินและเวลาในการลองผิดลองถูก ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ควรมีที่ปรึกษาที่ให้มุมองในหลายมิติ การให้บริการปรึกษาพูดคุยผ่านทาง video call (Google, Line Call, Whereby) เพื่อความเป็นส่วนตัว พูดคุยครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ชั่วโมงแรก ฟรี! | ค่าบริการเริ่มต้นชั่วโมงละ 1,200 บาท ขอบเขตการให้บริการประกอบด้วย - วิเคราะห์สถานะการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผู้จ้างสนใจ - ค้นหาความสามารถและความชอบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวผู้จ้าง - วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและโอกาสความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ - เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการของเรา - วิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย - ช่วยระดมความคิด และไอเดียในการทำการตลาด/การสร้างแบรนด์ - สร้าง Content และจุดขายให้กับตัวสินค้าและการบริการ - หาช่องทางการจัดจำหน่ายและการให้บริการของธุรกิจ - กำหนดช่องทางการชำระเงิน เพื่อให้ง่ายและสะดวกสบายต่อลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาการสร้างธุรกิจและการตลาด ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ

  • 1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นความต้องการ เป้าหมาย และธุรกิจที่ผู้จ้างสนใจ เพื่อนำมาประเมินราคา
  • 2. นัดหมายวันเวลา เพื่อรับคำปรึกษาผ่านทาง Video Call
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

** ปรึกษาพูดคุยกันผ่านทาง Video Call ระยะเวลาในการคุย 1-2 ชั่วโมง/ครั้ง โดยจะทำการนัดวันเวลากัน หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ** ปรึกษาชั่วโมงแรก ฟรี! ** ค่าบริการเริ่มต้นชั่วโมงละ 1,200 บ. ** สรุปสิ่งที่คุยกันส่งให้ในรูปแบบ pdf

ฟรีแลนซ์
Chatuphum

ผู้บริหารธุรกิจและนักการตลาดประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ผ่านการทำงานจากหลากหลายธุรกิจ ตั้งแต่เอเจซี่โฆษณาชั้นนำเช่น Ogilvy, BBDO และบริษัทโทรคมนาคมอย่าง DTAC และ เคยร่วมงานกับบริษัทเทคโนโลยี่ระดับโลกอย่าง Google ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอิสระ ที่อยากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเริ่มทำธุรกิจ

08/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน