milestone

เขียนแบบอาคาร และงานตกแต่งภายใน แบบเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน (BUILT IN)

รับ เขียนแบบ อาคารและงานตกแต่งภายใน แบบเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน (BUILT IN) เพื่อใช้ขออนุญาต หรือใช้ในการก่อสร้าง - ผู้ว่าจ้าง จะได้งานเป็น ไฟล์ PDF. หรือ CAD. ตามตกลงกัน - โปรแกรมที่ใช้เขียนแบบ AutoCAD - กรณีต้องการให้ออกแบบด้วยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบางส่วน **ราคาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ และรูปแบบงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบอาคาร และงานตกแต่งภายใน แบบเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน (BUILT IN)

  • 1. รับข้อมูลโครงการ [Briefing] เช่น ขนาดพื้นที่ แบบโดยสังเขป รายละเอียดแบบ
  • 2. ขั้นตอนจัดทำแบบก่อสร้างหรือแบบขออนุญาต
แพ็กเกจ
เขียนแบบก่อสร้างอาคาร
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1.ไฟล์แสดงแบบก่อสร้าง ประกอบด้วยผังพื้น รูปด้าน รูปตัด แบบขยายต่างๆ (.pdf)

เขียนแบบก่อสร้างงานตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน (BUILT IN)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1. แบบก่อสร้าง ประกอบด้วยผังพื้น รูปด้าน รูปตัด แบบขยายเฟอร์นิเจอร์และอื่นๆ (.pdf)

ฟรีแลนซ์
PHONTIP

สถาปนิก นักออกแบบ ประสบการณ์การทำงาน 6 ปี /ปัจจุบันเป็น Full-time Freelance

05/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน