บริการออกแบบป้ายโฆษณา สื่อต่างๆ Facebook, IG Website, ภาพเคลื่อนไหว GIF โปรโมทสินค้า

โปรแกรมที่ถนัด Ps Ai สามารถทำงานได้ทุกสไตล์ตามที่ลุูกค้าต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการออกแบบป้ายโฆษณา สื่อต่างๆ Facebook, IG Website, ภาพเคลื่อนไหว GIF โปรโมทสินค้า

  • 1. ลูกค้าบรีฟรายละเอียดต่างๆที่ต้องการ (พร้อมแนบตัวอย่างที่ต้องการหากมี)
  • 2. ลูกค้าส่งมอบไฟล์จำเป็นที่จะต้องใช้ภายในชิ้นงาน เช่น โลโก้/รูปภาพ/ข้อความโฆษณา
แพ็กเกจ
Package 1 : ออกแบบแบนเนอร์, ภาพโฆษณา Facebook, Line, IG, Website
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ออกแบบภาพแบนเนอร์จำนวน 1 ภาพ ส่งไฟล์งาน .JPG หรือ .PNG (กรณีต้องการไฟล์ต้นฉบับ PSD หรือ AI บวกเพิ่ม 200 บาท/ภาพ) | สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง/ภาพ | ระยะเวลาทำงาน 1-2 วัน

Package 2 : ออกแบบแบนเนอร์, ภาพโฆษณา Facebook, Line, IG, Website
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ออกแบบภาพแบนเนอร์จำนวน 5 ภาพ ส่งไฟล์งาน .JPG หรือ .PNG (กรณีต้องการไฟล์ต้นฉบับ PSD หรือ AI บวกเพิ่ม 200 บาท/ภาพ) | สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง/ภาพ | ระยะเวลาทำงาน 2-4 วัน

Package 3 : ออกแบบแบนเนอร์, ภาพโฆษณา Facebook, Line, IG, Website
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ออกแบบภาพแบนเนอร์จำนวน 10 ภาพ ส่งไฟล์งาน .JPG หรือ .PNG (กรณีต้องการไฟล์ต้นฉบับ PSD หรือ AI บวกเพิ่ม 200 บาท/ภาพ) | สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง/ภาพ | ระยะเวลาทำงาน 4-5 วัน

ฟรีแลนซ์
Rit

ศึกษาสาขากราฟิกและมัลติมีเดีย เป้นเวลา 4 ปี สามารถออกแบบ กับสื่อออนไลน์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ

06/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน