รับทำเว็บไซต์ Wordpress ประเภท Blog

รับทำเว็บไซต์ Wordpress ประเภท Blog ตามที่ลูกค้าต้องการ เว็บไซต์รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ (Desktop / Tablet / Mobile) บริการต่าง ๆ (ราคาตามแพ็กเกจ) - จดโดเมน - เช่าโฮสติ้ง - แก้ไขงานใหม่ - อัพเดทปรังปรุงเว็บไซต์ - บริการพิเศษทำแอพพลิเคชั่นจากเว็บไซต์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำเว็บไซต์ Wordpress ประเภท Blog

  • 1. ลูกค้าเลือกแพ็กเกจที่ต้องการ
  • 2. สอบถามข้อมูลเพื่อทำงานตามที่ลูกค้าต้องการ
แพ็กเกจ
เว็บไซต์ Blog
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ประเภทเว็บไซต์: Blog จำนวนหน้าเว็บไซต์: 1 หน้า เว็บไซต์รองรับการแสดงผล: Desktop / Tablet / Mobile จดโดเมน: ✖ เช่าโฮสติ้ง: ✖ อัพเดทปรับปรุง: ✖ จำนวนครั้งที่แก้ไขงานได้: 1 ครั้ง ระยะเวลาในการทำงาน: 3 วัน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามในแชทได้เลยครับ

จดโดเมน + เช่าโฮสติ้ง
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

จดโดเมน: ✔ (ระยะเวลา 365 วัน) เช่าโฮสติ้ง: ✔ (ระยะเวลา 365 วัน) ระยะเวลาในการทำงาน: 2 วัน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามในแชทได้เลยครับ

อัพเดทปรับปรุงเว็บไซต์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ประเภทเว็บไซต์: Blog จำนวนหน้าเว็บไซต์: 1 หน้า อัพเดทปรับปรุงเว็บไซต์: ✔ ระยะเวลาดูแลเว็บไซต์: 1 วัน ระยะเวลาในการทำงาน: 1 วัน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามในแชทได้เลยครับ

ฟรีแลนซ์
พิทวัส

กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) - KMUTT สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิชา วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

03/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน