Python - Web scraping, Machine learning, Data analytic

4.97
ขายได้ 12 ครั้ง

รับทำ automation บน Excel ด้วย VBA, วิเคราห์ข้อมูล, ทำ machine learning models ต่างๆ และ Web scraping ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 3 ปี ที่บริษัท Tech ชั้นนำ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Python - Web scraping, Machine learning, Data analytic

  • 1. ติดต่อสอบถามและพูดคุยรายละเอียดตัวงาน
  • 2. ประเมินราคาและตกลงระยะเวลางาน แล้วให้ลูกค้าชำระเงิน
แพ็กเกจ
Web Scraping฿ 2,400
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ Web Scraping ดูดข้อมูลจากเว็บ shopping / ซื้อขายรถ / ซื้อขายคอนโดหรือที่ดิน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
VBA Automation฿ 2,400
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

automate งาน manual repetitive ที่น่าเบื่อให้เสร็จภายใน 1-3 คลิก


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Machine learning model฿ 2,800
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

วิเคราห์ข้อมูล สร้าง model ต่างๆ ที่ต้องการเพื่อตอบโจทย์ business


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!