ภาพเหมือน กึ่งเหมือน ภาพวาด สีน้ำ - สีไม้

วาดภาพลงบนกระดาษ Renaissence 300 แกรม แบบหยาบ สำหรับ ใช้สีน้ำ วาดภาพลงบนกระดาษ Renaissence 200 แกรม แบบกึ่งเรียบ สำหรับ ใช้สีไม้ มี ทั้งหมด 3 ขนาด ได้แก่ 1. 148 x 210 mm. S สามารถวาดรูปได้สูงสุดแนะนำไม่เกิน 2 คน 2. 210 x 297 mm. M สามารถวาดรูปได้สูงสุด 4 คน แนะนำไม่เกิน 3 คน 3. 275 x 375 mm. L สามารถวาดรูปได้สูงสุด 7 คน แนะนำไม่เกิน 5 คน ทุกขนาดจะแถมพลาสติกแข็งสำหรับใส่รูปภาพเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ระหว่างขนส่ง ราคาวาดรูป 1 คน จะอยู่ที่ราคาเริ่มต้น คนที่ 2 ขึ้นไปจะ เพิ่มขึ้น คนละ 50-100 อยู่ที่ขนาด ของชิ้นงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ภาพเหมือน กึ่งเหมือน ภาพวาด สีน้ำ - สีไม้

  • 1. ลูกค้าบรีฟงาน โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ขนาดรูป 2.จำนวนคน 3.ข้อความในรูป 4.สีของพื้นหลังที่ต้องการ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการพื้นหลังเป็นภาพต่างๆ ลูกค้าต้องส่งรูปภาพที่ต้องการเข้ามา เพื่อประเมินราคา และทำใบเสนอราคา
  • 2. เมื่อชำระเงินเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะร่างแบบ ส่งตรวจสอบ สามารถแก้ไขรูปแบบได้ 1 ครั้ง ก่อนลงสี (ทำตามคิว จะมีการแจ้งคิวให้ลูกค้า เพื่อพิจารณา ก่อนชำระเงิน)
แพ็กเกจ
ภาพวาดสีน้ำหรือ หรือสีไม้ ราคาเท่ากัน ขนาด S (148 x 210 mm.) ประมาณ A5
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รูปเดี่ยว 300 รูปคู่ 450 เพิ่มข้อความฟรี กรณีมีพื้นหลังเป็นรูปต่างๆ จะบวกเพิ่มค่าพื้นหลัง 50 บาท ใช้เวลาทำงานจนถึงส่งงานลูกค้าจะใช้เวลา 3 วัน หลังจากส่งงานแล้ว ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับการขนส่ง มีพลาสติกใสชนิดแข็งสำหรับใส่รูป เพื่อกันการเสียหายระหว่างขนส่ง

ภาพวาดสีน้ำหรือ หรือสีไม้ ราคาเท่ากัน ขนาด M (210 x 297 mm.) ประมาณ A4
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รูปเดี่ยว 450 รูปคู่ 600 รูปคนที่ 3-4 จะบวกเพิ่ม คนละ 50 บาท สูงสุดแนะนำไม่เกิน 3 คน เพิ่มข้อความฟรี กรณีมีพื้นหลังเป็นรูปต่างๆ จะบวกเพิ่มค่าพื้นหลัง 50 บาท ใช้เวลาทำงานจนถึงส่งงานลูกค้าจะใช้เวลา 5 วัน หลังจากส่งงานแล้ว ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับการขนส่ง มีพลาสติกใสชนิดแข็งสำหรับใส่รูป เพื่อกันการเสียหายระหว่างขนส่ง

ภาพวาดสีน้ำหรือ หรือสีไม้ ราคาเท่ากัน ขนาด L (275 x 375 mm.) ใหญ่กว่า A4
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รูปเดี่ยว 600 รูปคู่ 800 รูปคนที่ 3-7 จะบวกเพิ่ม คนละ 80 บาท สูงสุดแนะนำไม่เกิน 5 คน เพิ่มข้อความฟรี กรณีมีพื้นหลังเป็นรูปต่างๆ จะบวกเพิ่มค่าพื้นหลัง 50 บาท ใช้เวลาทำงานจนถึงส่งงานลูกค้าจะใช้เวลา 7 วัน หลังจากส่งงานแล้ว ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับการขนส่ง มีพลาสติกใสชนิดแข็งสำหรับใส่รูป เพื่อกันการเสียหายระหว่างขนส่ง

ฟรีแลนซ์
วรรณนิภา

ประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบโบชัวร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ต่ำกว่า 8 ปี สามารถทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา มีระยะการทำงานเป็นขั้นตอน ลูกค้าสามารถพูดคุยได้อย่างเป็นกันเอง สามารถเร่งงานให้เสร็จภายใน 1 วันได้ (แล้วแต่กรณี แต่ต้องมีการพูดคุยกันก่อน) สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย ทั้งงานศิลปะ และออกแบบ

03/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน