พิมพ์งานเอกสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

รับงานพิมพ์เอกสารทั่วไป - ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - สูตรคณิตศาสตร์ สูตรเคมี เอกสารต้นฉบับจะต้องเป็น ไฟล์รูปภาพ แสกน หรือ pdf ที่เห็นข้อความชัดเจน 1. ระบุขนาดตัวอักษร ขนาดขอบกระดาษให้ชัดเจน (หากไม่ระบุ จะใช้ Angsana New "16") 2. ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการใส่เลขหน้าหรือไม่ 3. ระบุว่าต้องการไฟล์งานใด (pdf. หรือ doc.) 4. มีการตรวจสอบงานก่อนส่งคืน 5. แก้ไขฟรี 3 ครั้งแรก 6. การส่งงานคืนจะเป็นการส่งคืนผ่านทาง e-mail / Line 7. สามารถตามสถานะของงานได้ตลอดเวลา 8. จะลบต้นฉบับออกทันทีหลังจากได้รับการชำระและคำยืนยันจากลูกค้าว่างานสมบรูณ์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิมพ์งานเอกสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

  • 1. ลูกค้าจัดส่งไฟล์หรือรูปภาพเอกสารต้นฉบับเป็นตัวอย่าง
  • 2. ประเมินราคา โดยอิงจากความยากง่ายขอเนื้อหาต้นฉบับ เช่น ตัวเลข สัญลักษณ์ ภาษา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

จำนวน 10-30 หน้ากระดาษ แก้ไขฟรี

ฟรีแลนซ์
Rerichan

เริ่มทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนตลอดเวลา 6 ปี โดยใช้สกิลในการหาสินค้า

06/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน