Concept Art/Matte Painting/Photobash ภาพอาร์ตตามบรีฟ

ทำภาพ Concept Art แนว Matte Painting, Photobash, Realistic ผ่านโปรแกรม Photoshop เป็นแนวภาพวาดดิจิตอล ลง Texture ให้ ขนาดภาพสูงสุด 4K(3840x2160-16:9) ขนาดภาพอื่นๆ ให้ระบุมาด้วย รวมถึงอัตราส่วนภาพ ลูกค้าควรมี Assets ที่ใช้ได้ส่งมา(ไม่ใช่ reference) เพื่อความสะดวกในการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Concept Art/Matte Painting/Photobash ภาพอาร์ตตามบรีฟ

  • 1. รับบรีฟงาน รายละเอียดที่อยากให้ทำ
  • 2. รับ reference ภาพ แสง สีของตัวงาน
แพ็กเกจ
Photobashing (Retouch for Concept Art)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ภาพ Photobash พิเศษ! ถ้ามี Assets ที่ใช้ได้จะได้รับส่วนลด 100 บาท ขนาดภาพสูงสุด 4K(3840x2160-16:9) จำนวน 1 ใบ - เลือกไฟล์ภาพได้(.JPG .PNG)

Matte Painting
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์ Matte Painting - Photobash ตาม reference ขนาดภาพสูงสุด 4K(3840x2160-16:9) 1 ใบ

ฟรีแลนซ์
Tonchabab

เราเป็นฟรีแลนซ์ตัดต่อ เกรดสี และทำภาพ ทั้งหมดก็มาจากการที่เราชอบการเล่าเรื่องผ่านสื่อต่างๆ ทำให้เราค้นหาวิธีการจำนวนมากจนมาจบที่ภาพยนตร์ที่เป็นที่ชื่นชอบที่สุดของเรา และนั่นก็คือสิ่งที่เราเลือกเรียนในชีวิตมหาวิทยาลัย แล้วเพราชอบอยู่กับคอมฯ ด้วยเลยทำให้เราได้ขยายไปตามงานดิจิตอลต่างๆ

08/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน