♥ รับพิมพ์เอกสารทุกรูปแบบ ♥

- รับพิมพ์งานทั่วไป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel ,Microsoft Powerpoint - รับพิมพ์ ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ - การทำตาราง ,การสรุปข้อมูล ,ใช้สูตรคำนวณ - ส่งงานในรูปแบบ pdf และ word **รับไฟล์งานต้นฉบับทุกรูปแบบ เพื่อให้คุณสามารถนำไฟล์ที่ต้องการไปใช้งานได้**

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ♥ รับพิมพ์เอกสารทุกรูปแบบ ♥

  • 1. ตกลงรายละเอียดกับลูกค้าเพื่อใช้ประเมินราคา
  • 2. ทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
งานเร่งด่วน เร็วที่สุด (เนื้อหาไม่เกิน 10 หน้า)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- พิมพ์งานตามต้นฉบับ (เร่งด่วน) ภาษาไทย/อังกฤษ ไม่เกิน 10 หน้า - งานนำเสนอ Microsoft Powerpoint 1- 10 สไลด์ - ถ้างานด่วน จำนวนหน้าเกิน 10 หน้า คิดราคาเพิ่มแผ่นละ 5 บาท (จ่ายเงินนอกระบบ) - ทำตาราง ทำกราฟ หรือใช้สูตร ไม่เกิน 10 หน้า - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง (แต่ต้องอยู่ใน Concept เดิม)

งานทั่วไป (ไม่เร่งด่วน) (เนื้อหาไม่เกิน 30 หน้า)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- พิมพ์งานตามต้นฉบับ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ - คัดลอกข้อมูลข้ามไฟล์ - งานนำเสนอ Microsoft Powerpoint 10 จำนวนสไลด์ขึ้นไป - ทำตาราง หรือกราฟ และใช้สูตรคำนวณ - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง (แต่ต้องอยู่ใน Concept เดิม)

หาข้อมูลทำรายงาน/จัดรูปเล่มรายงาน (เนื้อหาไม่เกิน 70 หน้า)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- หาข้อมูลทำรายงานภาษาไทย - จัดทำไฟล์รูปเล่มรายงาน รวมเล่มรายงานพร้อมส่ง - หาข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ - แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง (แต่ต้องอยู่ใน Concept เดิม)

ฟรีแลนซ์
จารุวรรณ

รับพิมพ์งาน พร้อมหาข้อมูล ,ใช้สูตรคำนวณ excel ,งานนำเสนอpowerpoint

04/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน