รับพิมพ์งานเอกสาร และค้นคว้าข้อมูล

รับพิมพ์งานเอกสารทั่วไป - พิมพ์ Word, Excel - พิมพ์ ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ - พิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ - สามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานเอกสาร และค้นคว้าข้อมูล

  • 1. ลูกค้าสามารถ แจ้งรายละเอียดงาน ส่งต้นฉบับ ผ่าน fast work
  • 2. ประเมินงาน ตามรูปแบบ กำหนดวัน และ เวลา
แพ็กเกจ
พิมพ์งานตามเอกสารของลูกค้า และ ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- จำนวนเอกสาร 25 หน้า (ถ้าเกิน คิดเพิ่มหน้าละ 10 บาท ) - พิมพ์ข้อมูลเอกสารตามลูกค้า ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - กรอกข้อมูล ตามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ - ค้นคว้าข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการ - สามารถ ส่งไฟล์งานในรูปแบบ DOCX. PDF. .XLXS - สามารถแก้ไขงาน ได้ 2 ครั้ง

พิมพ์งานตามเอกสารของลูกค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- จำนวนเอกสาร 20 หน้า (ถ้าเกิน คิดเพิ่มหน้าละ 5 บาท ) - พิมพ์ข้อมูลเอกสารตามลูกค้า ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - กรอกข้อมูล ตามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ - สามารถ ส่งไฟล์งานในรูปแบบ DOCX. PDF. .XLXS - สามารถแก้ไขงาน ได้ 2 ครั้ง

ค้นหา-ข้อมูลทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ค้นหา ข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการลงโปรแกรม Word หรือ Excel ราคางาน ตามชิ้นงาน สามารถแก้ไขงาน ได้ 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Rawinnipa

จบคณะบริหาร ธุรกิจ สามารถ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดหน้ารูปแบบรายการ ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Excel , Word

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน