รับออกแบบภูมิทัศน์ Landscape

ลักษณะงานที่ออกแบบ -รับออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม / ภูมิทัศน์ Scope งานออกแบบ -โมเดล 3D -แปลนแสดง 2D -RENDER ภาพบรรยากาศ ส่วนงานที่จะได้รับหรือสามารถขอได้ ตามตกลง -ไฟล์โปรแกรมสำหรับใช้ออกแบบ Sketchup, AutoCad, Photoshop -ไฟล์ภาพ Original JPEG, PNG รายละเอียดเพิ่มเติม (ราคาตารางเมตรละ 50-200 ตามความซับซ้อนและตามตกลงระหว่างฟรีแลนซ์และลูกค้า) 1. ขั้นตอนงานออกแบบพร้อมขึ้นโมเดล ราคาตั้งต้น 1,000 บาทขึ้นไป 2.ขั้นตอนทำภาพเสมือนจริงเพื่อเห็นโทนสีวัสดุ ราคาตั้งต้น 500-1,000 บาท / ภาพ ขึ้นไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบภูมิทัศน์ Landscape

  • 1. 1. สเก็ตงานออกแบบเบื้องต้นเพื่อแสดงรายละเอียดตามบรีฟงาน
  • 2. 2. ขึ้นโมเดลจำลองงานออกแบบตามบรีฟงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-ไฟล์โปรแกรมสำหรับใช้ออกแบบ Sketchup, AutoCad, Photoshop -ไฟล์ภาพ Original JPEG, PNG

ฟรีแลนซ์
Ratchapong

ผมจบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถนัดการใช้โปรแกรมเขียนแบบ BIM ( Building Information Modeling ) ,Autodesk revit ผมรับปั้นโมเดล 3D ด้วยโปรแกรม Autodesk revit และเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม Autodesk revit ผมมั่นใจว่าผมมีความรับผิดชอบกับงาน และสามารถส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้ตรงเวลาที่กำหนดครับ

04/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน