รับขึ้นโมเดล 3D

รับขึ้นโมเดล ออกแบบและเขียนแบบ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์สวยงามอื่นๆ ด้วยโปรแกรม Rhino (Keyshot) รายละเอียดของราคา ระยะเวลาและราคาในแต่ละแพ็คเกจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความยากง่ายของตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยทางเราจะทำการเสนอราคาเป็นกรณีๆไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับขึ้นโมเดล 3D

  • 1. ลูกค้าบรีฟรายละเอียดที่ต้องการ ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน
  • 2. ทางเราจะประเมินราคาและเวลาให้กับลูกค้า พร้อมแจ้งรายละเอียดกลับไปหาทางลูกค้า
แพ็กเกจ
ขึ้นต้นแบบ 3D Model + Render
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

3D Model + Render -ขึ้นต้นแบบ3D ตามแบบลูกค้า -Render สามารถเลือกมุมได้ ลูกค้าสามารถเลือก Background โปร่งใสหรือสีได้ -Render จำนวน 3 ภาพ

ขึ้นต้นแบบ 3D Model + Render + เขียนแบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

-ขึ้นต้นแบบ3D ขนาด 1:1 -เขียนแบบ -Render สามารถเลือกมุมได้ ลูกค้าสามารถเลือก Background โปร่งใสหรือสีได้ -Render จำนวน 3 ภาพ

ฟรีแลนซ์
รัชนันท์

จบการศึกษาจากสาขาศิลปอุตสาหกรรม ( Industrial Design ) มีความชำนาญในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ / ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ • รับขึ้นต้นแบบ 3D Model / เคลียร์แบบจากแนวคิดลูกค้า / ภาพ Rendering Product / เขียนแบบผลิตภัณฑ์

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน