RAMS (รับออกแบบ,3d rendering,Exterior Rendering,Interior Rendering)

รับออกแบบ,3d rendering,Exterior Rendering,Interior Rendering,Graphic Design,Product Design,Fashion Design and Everything about "Design" รับทำ 3D model ด้วย REVIT,Sketchup,3dMax,Rhinoceros สำหรับงานสถาปัตยกรรมและอินทีเรีย บูทจัดแสดงสินค้า,ป้ายโฆษณา,โฆษณาสิ่งพิมพ์ รายละเอียดสิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องเตรียมเพื่อดำเนินงาน - Floor Plan (ผังพื้น) ด้วยรูปแบบใดก็ได้ Dwg,Sketch (กรุณาระบุขนาดที่ถูกต้อง) - Elevation (รูปด้านทางสถาปัตยกรรม) ด้วยรูปแบบใดก็ได้ Dwg,Sketch (กรุณาระบุขนาดที่ถูกต้อง) - ประเภทวัสดุและรายละเอียดต่างๆ * ส่งงานในรูปแบบ JPEG,PDF ให้ก่อนเพื่อตรวจงานสำหรับแก้ไข * รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ภาพ3มิติ ออกแบบตกแต่งภายนอก (3D Exterior Perspective) เริ่มต้นที่ 2500 บาท - Perspective Exterior and Perspective Interior ราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท - กรณีต้องการงานภูมิทัศน์ (Landscape) แบบละเอียด เพิ่ม 1000-2000 บาท งานออกแบบ DESIGN ตารางเมตรละ 500-1500 บาท ตามแต่ขอบเขตงานที่ว่าจ้าง - ครอบคลุมงานเขียนแบบก่อสร้าง ทำPerspective Presentation,ประเมินราคาก่อสร้าง,เลือกวัสดุ รวมถึงตรวจวัดและเช็คไซต์งานทั้งก่อนและหลังก่อสร้าง ภาพเคลื่อนไหว (3D Animation) ราคาคิดเป็นนาที นาที่ละ 10500-15000 บาท *หมายเหตุ ราคาชิ้นงานอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของชิ้นงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ RAMS (รับออกแบบ,3d rendering,Exterior Rendering,Interior Rendering)

  • 1. รับ Brief รายละเอียดขอบเขตงาน ประเภทงาน ที่ต้องการจากทางผู้ว่าจ้าง
  • 2. ข้อมูล ไฟล์ ภาพอ้างอิง Idea Concept ที่เกี่ยวข้องที่มีจากทางผู้ว่างจ้าง
แพ็กเกจ
ทำภาพ 3D EXTERIOR & INTERIOR PERSPECTIVE สำหรับงานก่อสร้าง หรือ เชิงพาณิชย์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับจัดทำภาพ Perspective ทั้ง Interior และ Exteriror สำหรับงานก่อสร้าง หรือ ใช้เชิงพาณิชย์ ไฟล์ภาพ 3D EXTERIOR & INTERIOR PERSPECTIVE สกุล JPEG

งานออกแบบ DESIGN EXTERIOR/INTERIOR คิดราคาเหมาต่อตารางเมตร ตารางเมตรละ 500-1500 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

PERSPECTIVE ไฟล์ .JPEG แบบก่อสร้าง ไฟล์ CAD ,PDF 3D MODEL

3D Architecture ANIMATION (สำหรับงานก่อสร้าง หรือ ใช้เชิงพาณิชย์)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์ 3D ANIMATION สกุลไฟล์มาตราฐาน หรือตัดแปลงไฟล์ได้ รวมทั้งตัดต่อ เป็น Video สมบูรณ์แบบตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

ฟรีแลนซ์
Sahatat

รับทำงานออกแบบทุกประเภท Architecture Design Inteior Design Graphic Design Product Design

09/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน