รับพิมพ์งานทุกชนิด ไทย อังกฤษ word excel powerpoint กรอกข้อมูล พิมพ์ตามต้นฉบับ ทำและหาข้อมูลรายงาน

รับพิมพ์งานด่วน รับพิมพ์งานทุกชนิด ไทย อังกฤษ word excel powerpoint กรอกข้อมูล พิมพ์งานตามต้นฉบับ ทำและหาข้อมูลรายงาน คีย์ข้อมุล กรอกแบบสอบถาม จัดรูปเล่ม พิมพ์งานวิจัย พิมพ์งาน คศ. พิมพ์งานนักเรียนทุกระดับชั้น และทุกอย่างที่เกี่ยวกับการพิมพ์งาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานทุกชนิด ไทย อังกฤษ word excel powerpoint กรอกข้อมูล พิมพ์ตามต้นฉบับ ทำและหาข้อมูลรายงาน

  • 1. สำหรับ รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ภาษาไทย-อังกฤษ *รับงานด่วน*
  • 2. 1. คุยและทำความเข้าใจรายละเอียดงาน ความต้องการของผู้ว่าจ้าง ผู้จ้างแจ้งรายละเอียดของงานที่ต้องการให้ทำ เช่น เอกสารต้นฉบับ รูปแบบการจัดวางที่ต้องการ รูปแบบและขนาดตัวอักษร
แพ็กเกจ
งานพิมพ์เอกสาร Word/PDF
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ระยะเวลาในการทำงาน 3-5 วัน ต่อชิ้นงาน - พิมพ์เอกสาร Word หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 ชนิดอักษร สาราบัญ - ระยะเวลาในการทำงาน 3-4 วัน - ภาษาไทย หน้าละ 10 บาท - ภาษาอังกฤษ หน้าละ 12 บาท - คณิตศาสตร์ หน้าละ 20 บาท - หาข้อมูลทำและทำรายงาน หน้าละ 20 บาท - แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง **กรณีงานด่วน** - จำนวนหน้าไม่เกิน 30 หน้า รับงานภายใน 1 วัน - จำนวนหน้า มากกว่า 30 หน้า แต่ไม่เกิน 50 หน้า รับงานภายใน 2 วัน - คิดราคา x2 ของงานปกติ *รูปแบบไฟล์จัดส่ง: word และ pdf

งานคีย์ข้อมูล Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน - คีย์ข้อมูล สร้างตาราง ใส่รูปภาพ ตราสัญลักษณ์(ต้องมีภาพตราสัญลักษณ์มาให้) - หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 ชนิดอักษร สาราบัญ - ภาษาไทย หน้าละ 10 บาท - ภาษาอังกฤษ หน้าละ 12 บาท - คณิตศาสตร์ หน้าละ 20 บาท - หาข้อมูลทำและทำรายงาน หน้าละ 20 บาท - แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง **กรณีงานด่วน** - จำนวนหน้าไม่เกิน 30 หน้า รับงานภายใน 1 วัน - จำนวนหน้า มากกว่า 30 หน้า แต่ไม่เกิน 50 หน้า รับงานภายใน 2 วัน - คิดราคา x2 ของงานปกติ *รูปแบบไฟล์จัดส่ง: excel และ pdf

ฟรีแลนซ์
รมิดา

รับพิมพ์งานไทย อังกฤษ word excel powerpoint ทุกชนิด ทำรายงาน งานนำเสนอ จัดรูปเล่ม พิมพ์งานตามต้นฉบับ งานกรอกข้อมูล รับพิมพ์งานวิจัย รับพิมพ์งาน คศ. รับพิมพ์งานทุกประเภท

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน