เขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วย C#.NET + SQL SERVER, MySQL

รับเขียนโปรแกรมตั้งแต่โปรแกรมง่ายๆ จนถึงระบบซอฟแวร์สำหรับบริหารจัดงานฐานข้อมูลสำหรับงานด้านต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจขนส่ง บัญชี บริหารบุคคล ทั้งในรูปแบบ Web Application และ Desktop Application ยินดีรับโปรเจคนักศึกษา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วย C#.NET + SQL SERVER, MySQL

  • 1. อธิบายงานให้ผู้เขียนโปรแกรมเข้าใจพอสังเขป
  • 2. ส่งตัวอย่างข้อมูลเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจริง
แพ็กเกจ
ระบบขนาดเล็ก
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- เป็นโปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อนน้อย มีแบบฟอร์มไม่เกิน 3 หน้า รวมค่าออกแบบฐานข้อมูลแล้ว - สนับสนุนการใช้งานพร้อมกันหลายคนได้ โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ database server - รองรับการอออกรายงาน และส่งออกข้อมูล เป็น Word / PDF / Excel ได้ - ตั้งค่าให้มีการแบ็คอัพฐานข้อมูลแบบอัตโนัมติ เป็นรายวัน + 1000 บาท - บริการหลังการขาย 1 เดือนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้ไขข้อบกพร่อง

ระบบขนาดกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

- เป็นโปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อนปานกลาง - มีแบบฟอร์มไม่เกิน 6 หน้า รวมค่าออกแบบฐานข้อมูลแล้ว - สนับสนุนการใช้งานพร้อมกันหลายคนได้ โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ database server - สนับสนุนการล็อกลินตรวจสอบสิทธ์ของ user ก่อนใช้งานโปรแกรม (แถมฟรีหน้าล็อคอิน) - รองรับการอออกรายงาน และส่งออกข้อมูล เป็น Word / PDF / Excel ได้ - ตั้งค่าให้มีการแบ็คอัพฐานข้อมูลแบบอัตโนัมติ เป็นรายวัน + 1000 บาท - บริการหลังการขาย 2 เดือนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้ไขข้อบกพร่อง

ระบบขนาดใหญ่
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- เป็นโปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อนปานกลาง - รวมค่าออกแบบฐานข้อมูลแล้ว - สนับสนุนการใช้งานพร้อมกันหลายคนได้ โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ database server - สนับสนุนการล็อกลินตรวจสอบสิทธ์ของ user ก่อนใช้งานโปรแกรม (แถมฟรีหน้าล็อคอิน) - รองรับการอออกรายงาน และส่งออกข้อมูล เป็น Word / PDF / Excel ได้ - ตั้งค่าให้มีการแบ็คอัพฐานข้อมูลแบบอัตโนัมติ เป็นรายวัน (แถมฟรี) - บริการหลังการขาย 3 เดือนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้ไขข้อบกพร่อง

ฟรีแลนซ์
RK

ด้วยประสบการณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างหลากหลายทั้งการติดตั้งและคอนฟิกระบบเซิฟเวอร์ การแก้ปัญหาระบบ การเขียนโปรแกรมและพัฒนาเว็บไซต์ รับพัฒนาแอพพลิเคชั่นจัดการฐานข้อมูล ทั้งในรูปแบบ Web Application และ Desktop Application / พัฒนาเว็บไซต์

08/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน