รับงานเขียนรีวิวหรือบทความทุกประเภท

งานเขียนทุกประเภทที่รับบริการเขียนประกอบด้วย - บทความ (article & content) ความยาวตามความเหมาะสมของเนื้อหา - เขียนบทความโฆษณาสินค้า บทความส่งเสริมการขาย (Advertising & Promotion) ขั้นตอนการว่าจ้างงาน - หารื่อกันเบื้อนต้น ผ่านช่องทางระบบ Fastwork จัดให้ - ผู้ว่าจ้างให้รายละเอียดวัตถุประสงค์ของงานที่ต้องการพอเป็นสังเขป - ผู้เขียนจะสรุปรายละเอียดของงานที่จะเขียน ระยะเวลาเขียน พร้อมเสนอราคาค่าบริการ - ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง พร้อมชำระค่าบริการผ่านระบบ Fastwork - ผู้เขียนส่งมอบงานตามกำหนดให้ผู้ว่าจ้างพิจารณารับมอบงานเขียนหรือขอแก้ไขงาน - การแก้ไขงาน (แก้ไขเล็กน้อย) ไม่มีค่าบริการในการแก้ไข - กรณีแก้ไขโดยให้เขียนใหม่ทั้งหมด จะคิดเป็นอีกหนึ่งงาน - ลิขสิทธิงานเขียนจะเป็นของผู้ว่าจ้างทันที่เมื่อชำระค่าบริการครบถ้วน - ผู้เขียนช่วยดำเนินการโปรโมทข้อความของผู้จ้างผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่ม Link ให้แก่ผู้ว่างจ้างอีกทางหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ว่าจ้าง)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานเขียนรีวิวหรือบทความทุกประเภท

  • 1. เมื่อตกลงว่าจ้างและชำระเงินแล้ว Freelance จะลงมือเขียนงานให้ลูกค้า
  • 2. เมื่องานเขียนเสร็จ Freelance จะส่งร่างงานเขียนให้ลูกค้าพิจารณา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

การคิดค่าบริการงานเขียน จะนับจากจำนวนคำของ Microsoft word 400 คำแรกคิด 500 บาท ส่วนที่เกิน 400 คำ คิดเพิ่ม 100 บาทต่อ 100 คำ กรณีประสงค์จะใช้วิธีเหมาจ่ายแบบเป็น package การจ้าง จะเสนอค่าบริการเป็นกรณีต่างหาก หากประสงค์จะให้มีภาพประกอบบทความ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการหาภาพมาประกอบ จะคิดเอาจากผูู้ว่าจ้าง โดยตกลงกับผู้ว่าจ้างก่อนหาภาพ

ฟรีแลนซ์
Rain

สวัสดีค่ะ ชื่อสุภาพร แหไธสง ค่ะ ประสบการณ์เป็นทั้ง B2B Sale และ B2C Sale มากว่า 10 ปี สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ มีประสบการณ์ทำงานทั้งบริษัทในไทยและต่างประเทศ ให้บริการออกแบบดีไซด์ Socials media posts สามารถเขียนบททความและจัดการร้านค้าออนไลน์ รับรีวิวสินค้า

01/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
46 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน