R&D microcontroller stm32 ESP arduino automation ออกแบบ PCB 3d printer

รับเขียนโปรแกรม arduino esp32 stm32 และออกแบบ PCB ทำวงจรด้วย มีปริ้น 3d สามารถทำแพ็กเกจตาม ขนาดชิ้นงาน หรือทำส่วน mechanic

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ R&D microcontroller stm32 ESP arduino automation ออกแบบ PCB 3d printer

  • 1. รับงาน
  • 2. กำหนดขอบเขตงาน
แพ็กเกจ
เขียนหรือแก้ไขโปรแกรมอย่างเดียว
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

ไฟล์งาน ทั้งหมด .zip

ออกแบบระบบ พร้อมออกแบบวงจร
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ไฟล์โปรแกรม .zip ไฟล์ PCB

ทำโปรเจค พร้อมออกแบบและประกอบวงจร
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

ไฟล์งาน ทั้งหมด .zip ไฟล์ PCB แผ่นประกอบแล้ว PCB อุปกรณ์ พร้อมประกอบ และแพ็คเกจ

ฟรีแลนซ์
kangwan

โปรแกรมเมอร์ ทำงานด้าน hardware ออกแบบระบบ automation

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน