รับปรึกษา ให้คำแนะ การวางระบบ ISO & Food Safety Management แบบบูรณาการ

1. ให้คำแนะนำ จัดทำ ออกแบบ ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ QM, WP, WI, Form ที่เกี่ยวข้องกับ GHPs/HACCP, อย, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO22000, BRCGS 2. มี Template Checklist Self Assessment (GAP Analysis), Template HACCP Analysis ของแต่ละระบบด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นขั้นตอนในแต่ละกระบวนการ ลดความซ้ำซ้อนของบันทึก ทำให้ประหยัดเวลาในการเริ่มต้นระบบ 3. ทวนสอบ Layout, Drawing ให้เป็นไปตามมาตรฐานของอาหารและยา / มาตรฐาน Food Safety ของกิจการที่ต้องการขอรับรองมาตรฐาน อย. / มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร 4. ความสามารถในอบรมพนักงาน ทั้งด้านความปลอดภัยในการทำงาน, การจัดการสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยในอาหาร, ระบบควบคุมคุณภาพ, การตรวจติดตามคุณภาพภายในของแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องกับ GHP, HACCP, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO22000 5. ความสามารถในการตรวจสอบ ทำรายงาน ด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในอาหาร และระบบควบคุมคุณภาพ 6. มีข้อมูลที่เป็นมาตรฐานทั้งทางด้าน QM, WP, WI, Form ที่เกี่ยวข้องกับ GHP, HACCP, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO22000 สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้กับลูกค้าที่ต้องการขอรับรองระบบที่เกี่ยวข้องได้ 7. Certified Lead Auditor !SO9001, ISO14001

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษา ให้คำแนะ การวางระบบ ISO & Food Safety Management แบบบูรณาการ

  • 1. 1. ทางลูกค้าที่มีความประสงค์จะ วางระบบ GHPs/HACCP, อย, ISO9001, 14001, 45001, ISO22000, BRCGS สำหรับโรงงงานทั่วไป โรงงานผลิตอาหาร ผลิตอาหารเสริม ให้ติดต่อทางงาน Fastwork
  • 2. 2. ทางลูกค้าต้องแจ้งรายระเอียดว่าทางโรงงานของลูกค้าผลิตผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง และผลิตภัณฑ์อะไรที่ต้องการขอระบบ GHPs/HACCP, อย, ISO9001, 14001, 45001, ISO22000, BRCGS สำหรับโรงงงานทั่วไป โรงงานผลิตอาหาร ผลิตอาหารเสริม และต้องขอเข้าไปในส่วนของสายการผลิตเพื่อจะวางการทำงานของระบบมาตรฐานให้ถูกต้อง
แพ็กเกจ
ลูกค้าขอตรวจรับรอง อย.
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ระยะ Consult 7 วัน (Man-Days) 1. ทวนสอบแบบแปลนโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานของ อย, จนถึงแนะนำขั้นตอนในการดำเนินเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ อย. 2. ออกแบบ แนะนำ ในการจัดทำ Procedures, Form & Records 3. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนด อย 4. ฝึกอบรม แนะนำทีมงาน ในการเขียน Procedures ทวนสอบที่เกี่ยวข้องกับ อย, 5.ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมพื้นที่ สถานที่ผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องดำเนินการผลิต บรรจุ สถานที่จัดเก็บตามมาตรฐาน อย.

ลูกค้าขอตรวจรับรองระบบ Food Safety หลายระบบรวมกัน เช่น อย. GHPs/HACCP
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ระยะ Consult 15 วัน (Man-Days) 1. ทวนสอบแบบแปลนโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานของ GHPs/HACCP, อย, 2. ออกแบบ แนะนำ ในการจัดทำ Quality Manual, Procedures, Form 3. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนด GHPs/HACCP, อย, 4. ฝึกอบรม แนะนำในการเขียน Procedures GHPs/HACCP, อย, 5. ออกแบบ HACCP Plan, HACCP Analysis ให้ลูกค้า 6.แนะนำการจัดเตรียมพื้นที่ สถานที่ผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องดำเนินการผลิต บรรจุ ตามมาตรฐาน อย. 7. แนะนำหน่วยงานตรวจ จนได้รับการรับรอง GHPs/HACCP 8. ตั้งไลน์กลุ่มสื่อสารกับลูกค้า

ลูกค้าขอตรวจรับรองระบบ Food Safety และระบบ ISO รวมกันมากกว่า 3 ระบบขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ระยะ Consult 30 วัน (Man-Days) 1. ทวนสอบแบบแปลนโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานของ GHPs/HACCP, อย, ISO9001, 14001, 45001, ISO22000, BRCGS รวมแนะนำขั้นตอนการติดต่อ อย. 2. ออกแบบ แนะนำ จัดทำ Quality Manual, Procedures, Form 3. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ตามข้อกำหนด ISO 4. ฝึกอบรม แนะนำการเขียน Procedures ทวนสอบ ตามข้อกำหนด 5. ออกแบบ HACCP Plan, HACCP Analysis, Risk, Aspect 6. อบรมข้อกำหนด Internal Audit, สอนฝึกการปฏิบัติ 7. ตรวจความพร้อม Management Review ก่อนตรวจประเมิน 8. ตั้งไลน์กลุ่มสื่อสารกับลูกค้า

ฟรีแลนซ์
ธัชชัย

มีข้อมูลที่เป็นมาตรฐานทั้งด้าน Quality Manual, Procedures, Assessment Template ที่เกี่ยวข้องกับ ISO9001, ISO14001, ISO45001, GHP, HACCP, FDA, ISO22000, Global G.A.P. และ BRCGS Issue 9 สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้กับลูกค้าที่ต้องการขอรับรองระบบที่เกี่ยวข้องได้

12/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน