รับเขียนโปรแกรม ออกแบบเว็บไซต์

ขั้นตอนการทำงาน - กำหนดรูปแบบโปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่ท่านต้องการ - กำหนดเนื้อหาและขอบเขตการทำงานของโปรแกรมหรือเว็บไซต์ และกำหนดระยะการทำงานให้ชัดเจน - ส่งข้อมูลให้ตรวจสอบเป็นระยะก่อนนำไปใช้งานจริง(Test โปรแกรมหรือเว็บไซต์เป็นระยะเพื่อให้เห็นการพัฒนาของโปรแกรมหรือเว็บไซต์ของท่าน) - ส่งมอบงานและติดตั้งฟรี !! (สามารถทีมวิวไปติดตั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด) *** ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับเนื้อหางานและขอบเขตการทำงานของโปรแกรมหรือเว็บไซต์ของท่าน *** หมายเหตุ ส่วนที่นอกเหนือจากขอบเขตการทำงานตามที่ได้ตกลงไว้ก่อนเริ่มทำงาน จะคิดเป็นส่วนเพิ่มเติมและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับ ขอบคุณที่อ่านมาถึงตรงนี้นะครับ อิอิ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

การคำนวนราคานั้นจะคำนวนจากขอบเขตของงาน ความยากง่าย และเนื้อหาของโปรแกรมหรือเว็บไซต์ของท่านนะครับ รวมไปถึงระยะเวลาของการทำงานด้วยนะ สามารถขอแก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้งนะครับ แต่ส่วนที่แก้ไขจะต้องไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มงานครับ

ฟรีแลนซ์
04/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
44 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน