เขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลและรายงานบนระบบ Window

1. พูดคุยขอบเขตและฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ 2. วางแผนผังโปรแกรมและฟังก์ชั่นคร่าวๆ ให้ทางลูกค้ารีวิว 3. หากโปรแกรมไม่ครบถ้วน สามารถเพิ่มเติมได้ในขั้นตอนนี้ 4. เมื่อลูกค้ารีวิวและผ่านขั้นตอนตรวจเช็คแล้ว จะกำหนดวันส่งมอบงาน 5. ผู้เขียนเริ่มเขียนโปรแกรม และแจ้งผลเป็นระยะ 6. ผู้เขียนทดสอบโปรแกรมเบื้องต้น 7. เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ ถึงเวลาส่งมอบพร้อมคู่มือวิธีการใช้งานเบื้องต้น 8. ส่งมอบงาน ลูกค้าจะต้องตรวจสอบงานและทดสอบ สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้งหลังส่งมอบและภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์เท่านั้น

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

1. ตัวติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Installation.exe) 2. ไฟล์ฐานข้อมูล (Ms Access, SQL) 3. แก้ไขบัคของโปรแกรมหลังส่งมอบภายใน 1 สัปดาห์ 4. เพิ่มเติมฟังก์ชั่นได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Punlop

วิศวกรไฟฟ้าที่มีความชำนาญในด้านเขียนโปรแกรมด้วย โดยมีผลงานในการสร้างโปรแกรมที่ใช้สำหรับสนับสนุนการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบฐานข้อมูลต่างๆอีกด้วย

03/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน