จดทะเบียนเครื่องมือแพทย์ จดแจ้ง, แจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์

แนะนำและจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ตามประเภทของความเสี่ยง ประเภทที่1-4

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จดทะเบียนเครื่องมือแพทย์ จดแจ้ง, แจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์

  • 1. เตรียมเอกสารเพื่อยื่น pre-submission
  • 2. ยื่น E-submission
แพ็กเกจ
ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภทที่1
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ยื่น 1. Pre-submission 15 วันทำการ 2.E-submission ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของเครื่องมือแพทย์ หรือ ยื่นเข้าเครื่องมือแพทย์ที่เข้าเป็น 3.Fasttrack ใช้เวลา 7-14 วันทำการ ได้รับใบรับจดแจ้งนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เครื่องมือแพทย์ประเภทที่1) ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมอย.

ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภทที่2-3
ระยะเวลาในการทำงาน 120 วัน

ยื่น 1. Pre-submission 15 วันทำการ 2.E-submission ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือแพทย์ หากเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องส่งประเมินผู้เชี่ยวชาญจะใช้เวลาพิจารณาเพิ่ม 1-2 เดือน ได้รับใบรับจดแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เครื่องมือแพทย์ประเภทที่2-3) ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมอย.

ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภทที่4
ระยะเวลาในการทำงาน 180 วัน

ยื่น 1. Pre-submission 15 วันทำการ 2.E-submission ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือแพทย์ หากเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องส่งประเมินผู้เชี่ยวชาญจะใช้เวลาพิจารณาเพิ่ม 1-2 เดือน ได้รับใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (เครื่องมือแพทย์ประเภทที่4) ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมอย.

ฟรีแลนซ์
Parima

มีประสบการณ์ด้านการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ สามารถแนะนำเอกสารที่ใช้ในการยื่นกับทางอย. และเตรียมเอกสารประกอบอื่นให้ได้

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน