สัญญา และเอกสารทางกฎหมาย

สัญญาทางธุรกิจ และเอกสารทางกฎหมายทุกประเภทเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย ได้เปรียบทางธุรกิจ และปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ว่าจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สัญญา และเอกสารทางกฎหมาย

  • 1. 1. ลูกความส่งรายละเอียด และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัญญา หรือเอกสารทางกฎหมายที่ต้องการให้ตรวจสอบหรือร่างมายังทนายความ
  • 2. 2. ทนายความประเมิณระยะเวลาและราคาชิ้นงานเบื้องต้น และแจ้งกลับไปยังลูกความ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ให้บริการตรวจสอบและร่าง สัญญา หรือเอกสารทางกฎหมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อัตราค่าบริการเริ่มเต้น 500 บาทขึ้นไป ระยะเวลา 3-7 วันนับแต่วันรับงาน โดยอัตราค่าบริการและระยะเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะงาน

ฟรีแลนซ์
ภัทราภรณ์

- จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ได้รับใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ - รับตรวจสอบและร่าง เอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญา พินัยกรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - ให้คำปรึกษาทางกฎหมายทางธุรกิจ กฎหมายอาญา และกฎหมายเฉพาะอื่นๆ

04/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน