เขียน เว็บไซต์เล็ก,เว็บหน้าร้าน,เว็บช่าง,เว็บร้านค้า,เว็บฟอร์ม

ภาษา HTML,PHP,MySQL เว็บแสดงสินค้า,เว็บร้านค้า IG,เขียนเว็บร้านค้าแบบBasicได้ รูปแบบเว็บแบบ Basic เรียบง่าย

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ เขียน เว็บไซต์เล็ก,เว็บหน้าร้าน,เว็บช่าง,เว็บร้านค้า,เว็บฟอร์ม
  • 1. ส่งรายละเอียดว่า ต้องการเว็บ ประมาณไหน
  • 2. ถ้าเป็นเว็บสินค้า ต้องการส่วนไหนเป็นพิเศษบ้าง เช่น ต้องการให้มี ราคาน้อย ไป หา มาก,แยกแต่ล่ะสี
แพ็กเกจ
เว็บ HTML หลายหน้า ไม่มีฐานข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- ไฟล์ เว็บไซต์ ทั้งหมด ตั้งแต่ 1 หน้า ขึ้นไป - ดูแลและแก้ไขเว็บให้ ประมาณ 2 อาทิตย์

เว็บสินค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 21 วัน

- ไฟล์เว็บไซต์ทั้งหมด ตั้งแต่ 1 หน้า ขึ้นไป - ไฟล์ฐานข้อมูล SQL (ไฟล์นี้ จะไม่มีสำหรับ เว็บร้านค้า IG) - ดูแลและแก้ไขเว็บให้ ประมาณ 4 อาทิตย์ หรือ 1 เดือน ครึ่ง ตามขนาดของงาน

ฟรีแลนซ์
พงศกร
พงศกร

ผมชื่อพงศกร ผมอยู่กะการทำเว็บมานาน (HTML,PHP,MySQL) ผมสามารถตัดต่อ MVแบบ Basicๆ ตัดต่อวีดิโอ ไม่เกิน 15 นาที ให้คุณได้

09/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน