รับเขียนบทความ รายงาน กวีนิพนธ์ และงานเขียนทุกประเภท

เราจะเขียนบทความ รายงาน ความเรียง และ/หรืองานเขียนอื่นๆ ให้ลูกค้า ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยสามารถ request เพิ่มเติมตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งหากเจาะจงกลุ่มเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการเขียนก็จะทำให้สามารถสร้างผลงานออกมาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทุกงานเป็นงานที่สร้างขึ้นเอง และสามารถสั่งติชมหรือแก้ไขได้ตลอด

รายละเอียดเพิ่มเติม

การคิดราคา งานเขียนภาษาไทยทั่วไป (บทความ ความเรียง เรียงความ ฯลฯ) => หน้าแรก 400 บาท หน้าต่อไป หน้าละ 50 บาท งานเขียนภาษาไทยขั้นสูง (บทความวิชาการ สารนิพนธ์ บทความหรืองานเขียนอื่น ๆ ที่ใช้ความรู้เฉพาะทาง) => หน้าแรก 400 บาท หน้าต่อไป หน้าละ 100 บาท งานเขียนภาษาอังกฤษ (บทความ ความเรียง เรียงความ ฯลฯ) => หน้าแรก 500 บาท หน้าต่อไปหน้าละ 100 - 200 บาท (ขึนอยู่กับเนื้อหา) กวีนิพนธ์ (ทุกประเภท) => กวีนิพนธ์ฉันทลักษณ์ 4 บท แรก 400 บาท บทต่อไป บทละ 30 บาท => กวีนิพนธ์ไร้ฉันทลักษณ์ หน้าแรก 400 บาท หน้าต่อไป หน้าละ 50 บาท => กวีนิพนธ์ตะวันตก 4 บทแรก 400 บาท บทต่อไป 50 บาท ทั้งนี้ ผู้เขียนยินดีให้รับฟังคำติเพื่อแก้ไขชิ้นงานให้ออกมาดีเยี่ยมที่สุด รวมทั้งร่วมแก้ไขชิ้นงานจนกว่าจะได้รับความพึงพอใจจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำวิชานั้น ๆ สำหรับนิสิต นักศึกษา และนักเรียนด้วยความยินดี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความ รายงาน กวีนิพนธ์ และงานเขียนทุกประเภท

  • 1. ทำความเข้าใจกับงานที่ลูกค้าบรีฟ
  • 2. สร้างโครงร่างงานขึ้นมา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- หลังจากแจ้งรายละเอียดงานและบรีฟงานแล้ว จึงขอกำหนดและตกลงระยะเวลาในภายหลัง - เสร็จแล้วสามารถสั่งแก้ไขได้ฟรีหากไม่เกิน 30% ซึ่งหากมากกว่านั้นจะนับเป็นการทำใหม่หรือทำเพิ่มทันที และสามารถสั่งแก้ไขได้เรื่อย ๆ หากเป็นจุดเดิมหรือจุดที่เชื่อมโยงจุดเดิมจะแก้ไขให้ฟรีทันที - ส่งไฟล์งานเป็น .doc .docx .pdf และอื่น ๆ (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้)

ฟรีแลนซ์
Chindanai

ถนัดงานเขียน(ภาษาไทย)ทุกประเภท โดยเฉพาะงานประพันธ์

05/2018
เป็นสมาชิก
96 %
งานสำเร็จ
44 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน