รับจัดทำข้อมูล และแก้ปัญหาข้อมูลที่รันบน Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ทุกเวอร์ชั่น

- ออกแบบ และจัดทำข้อมูล ที่รันบนโปรแกรม Microsoft office Word, Excel, PowerPoint - ให้คำแนะนำ หรือแก้ปัญหาของข้อมูล ที่รันบนโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ทุกเวอร์ชั่น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดทำข้อมูล และแก้ปัญหาข้อมูลที่รันบน Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ทุกเวอร์ชั่น

  • 1. ผู้ว่าจ้าง แจ้งรายละเอียด ความต้องการ ของเนื้องาน
  • 2. เสนอราคาผ่านเว็บไซด์
แพ็กเกจ
รับจัดทำข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ได้ข้อมูลที่รัน และทำงานบนโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint โดยมีรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

ให้คำแนะนำแก้ปัญหา
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ได้รับคำแนะนำ ถึงวิธีแก้ไขกับปัญหา ที่เกิดกับข้อมูลที่รันบนโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint

ฟรีแลนซ์
นฤมล

มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, ได้รับ Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) Office Excel 2010 Expert และมีประสบการณ์ด้านการสอน เป็นวิทยากรพิเศษ ให้กับบริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ ต่างๆ

08/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน