milestone

Enterprise web and mobile application

พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ครบวงจรสำหรับองค์กร ทั้งในรูปแบบของ web application และ mobile application เรามีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปีให้กับองกรค์กรธุรกิจทั้งไทย ยุโรปและอเมริกา เราทำงานโดยเน้นการส่งมอบงานที่ถี่เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้า เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม scope ควบคุมงบประมาณ และคุมความเสี่ยงได้ง่าย เราให้บริการให้คำปรึกษาและ outsource ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยคิดราคาเป็น man-day ขั้นต่ำ kick-off ที่ 5 man-day (40 ชั่วโมง) เมื่อลูกค้า kick off ก็จะได้รับ credit 40 ชั่วโมง และส่งมอบงานในส่วน kick off นี้โดยประมาณคือ 2 สัปดาห์ กรณีโครงงานปกติเราจะส่งมอบงานทุกๆ 2 สัปดาห์เพื่อให้ลูกค้าได้ทดสอบ คุมงบประมาณและปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือทิศทางการพัฒนาได้ตามต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Enterprise web and mobile application

  • 1. ลูกค้าส่งสรุปความต้องการโดยย่อให้ทางผมก่อน เพื่อหาแนวทางและเตรียมคำปรึกษาที่เหมาะสมสำหรับงานนี้
  • 2. คุยรายละเอียดความต้องการของลูกค้าพร้อมให้คำปรึกษาแนวทางด้าน IT อุปสรรคหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อวางแนวทางการพัฒนาระบบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

1. ผลวิเคราะห์ scope ของระบบงาน ที่จัดทำออกมาเป็นแผนงานและรายการงานย่อย เพื่อเป็น checklist ในการพัฒนาและส่งมอบงาน 2. ระบบซอฟต์แวร์ทุกๆ 2 สัปดาห์หรือ 1 เดือนตามตกลง 3. รายงานเวลาที่ใช้ไปในการพัฒนาระบบ ว่าแต่ละรอบที่ส่งมอบงานงานย่อยไหนใช้เวลาไปเท่าไหร่ ราคาคิดตามจริงเป็น man-day (ราคาต่อวัน 8 ชั่วโมง)

ฟรีแลนซ์
ชาย

ผมชอบ ถนัดและเรียนด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์มาโดยตรง ทำงานมากกว่า 10 ปี ทั้งลูกค้ายุโรปและไทย เน้นพัฒนา enterprise application พวก web application และ mobile application. ปัจจุบันมีทีมนักพัฒนาช่วยกันทำงานอย่างเป็นระบบ เน้นการส่งมอบที่เร็วและถี่ เพื่อให้ลูกค้าคุมงบประมาณและเปลี่ยนแปลง spec ได้ตลอด

10/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน