รับงานพิมพ์เอกสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

เงื่อนไข : รับพิมพ์งานเอกสารทั่วไป รายงาน บทความต่างๆ : แก้ไขงานได้ฟรี 3 ครั้ง ครั้งต่อไปเพิ่ม 30 บาท/ครั้ง : การส่งงานสกุลไฟล์ตามตกลง ประเภทงาน : word(.docx), excel(.xlsx), powerpoint(.pptx)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานพิมพ์เอกสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

  • 1. คุยสโคปงาน หัวข้อและรายละเอียดงาน เรื่องฟอนท์ ขนาด และมีต้นฉบับงานที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. 2. ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลใบเสนอราคาและชำระเงิน
แพ็กเกจ
Level1 (เฉพาะข้อความ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รายละเอียด : 1. พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 2. พิมพ์เอกสารเฉพาะข้อความ (ไม่รวมสูตร สมการ ตาราง รูปภาพ) งานที่ลูกค้าจะได้รับ : ไฟล์เอกสาร .docx / .pdf หรือ .pttx / .pdf หรือ xlsx / .pdf ขึ้นกับงานนั้นๆ *แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

Level2 (ข้อความ+รูปภาพ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รายละเอียด : 1. พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 2. พิมพ์เอกสารข้อความรวมสูตร สมการ ตาราง รูปภาพ งานที่ลูกค้าจะได้รับ : ไฟล์เอกสาร .docx / .pdf หรือ .pttx / .pdf หรือ xlsx / .pdf ขึ้นกับงานนั้นๆ *แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

Level3 (ข้อความ+รูปภาพ+หาข้อมูล)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

รายละเอียด : 1. พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 2. พิมพ์เอกสารข้อความรวมสูตร สมการ ตาราง รูปภาพ และจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง งานที่ลูกค้าจะได้รับ : ไฟล์เอกสาร .docx / .pdf หรือ .pttx / .pdf หรือ xlsx / .pdf ขึ้นกับงานนั้นๆ *แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
buntita

เป็นผู้จัดทำรายงาน หรือเขียนบทความจากงานประจำที่ทำอยู่ ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน