รับเขียน เรื่องสั้น นิทาน บทความ นวนิยายดราม่า รักโรแมนติก ชีวิตจริง

รับเขียน เรื่องสั้น นิทาน บทความ นวนืยายถ่ายทอดเรื่องราว สื่อความหมายให้ผู้อ่านได้อรรถรสในการอ่าน เร้าความรู้สึก อารมณ์ ความสนุก ชวนอ่านและติดตาม เน้นงานเขียนเชืงสร้างสรรค์ ใช้ภาษาสละสลวย ตอนจบมีหลักคิดให้ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตจรืง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน เรื่องสั้น นิทาน บทความ นวนิยายดราม่า รักโรแมนติก ชีวิตจริง

  • 1. ตกลงงาน กำหนดรายละเอียด
  • 2. ดำเนินงานภายใน 1-3 วัน
แพ็กเกจ
แพ็กเก็จ เรื่องสั้น ความยาวเรื่อง 5 หน้า A4 ฟอนด์ตัวอักษร ขนาด 16
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์เรื่องสั้นขนาด ประเภท Microsof word PDF 5 หน้าขนาดตัวอักษร 16 point ประเภทแก้งาน ได้ 3 ครั้ง (แก้จากเค้าโครงเนื้อหาเดิม ไม่ใช่เขียนเนื้อหาใหม่ทั้งหมด) ต่ำกว่า 5 หน้า ทักสอบถามราคาก่อนค่ะ ไม่มีพล็อตเรื่องมา ขออนุญาตคิดเพิ่มขั้นต่ำ 100 บาทค่ะ

แพ็กเก็จ เรื่องสั้น ความยาวเรื่อง 6- 10 หน้า A4 ฟอนด์ตัวอักษร ขนาด 16
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ไฟล์เรื่องสั้นขนาด ประเภท Microsof word PDF 6-10 หน้า ขนาดตัวอักษร 16 point ประเภทแก้งาน ได้ 3 ครั้ง (แก้จากเค้าโครงเนื้อหาเดิม ไม่ใช่เขียนเนื้อหาใหม่ทั้งหมด) ไม่มีพล็อตเรื่องมา ขออนุญาตคิดเพิ่มขั้นต่ำ 100 บาทค่ะ

แพ็กเก็จ เรื่องสั้น ความยาวเรื่อง 11- 20 หน้า A4 ฟอนด์ตัวอักษร ขนาด 16
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์เรื่องสั้นขนาด ประเภท Microsof word PDF 11-20 หน้า ขนาดตัวอักษร 16 point ประเภทแก้งาน ได้ 3 ครั้ง (แก้จากเค้าโครงเนื้อหาเดิม ไม่ใช่เขียนเนื้อหาใหม่ทั้งหมด) ไม่มีพล็อตเรื่องมา ขออนุญาตคิดเพิ่มขั้นต่ำ 100 บาทค่ะ

ฟรีแลนซ์
punyalat

สนใจทำงาน part-time มีประสบการณ์ในการทำงานรับราชการมา 22 ปี การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ค่า GPA 3.95 มีผลงานเขียนทางวิชาการ คือ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยการศึกษา รายงานวิจัยสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมการรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น Scratch ฯลฯ

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน