Marketing 4.0 Consulting ลดทุนเพิ่มยอด

ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย รับคำปรึกษา ลูกค้าอธิบายธุรกิจและปัญหาหรือสิ่งที่อยากทำคร่าวๆ เราให้คำตอบว่าสามารถช่วยให้คำปรึกษาได้หรือไม่ ชำระเงินเข้าระบบ Fastwork รับคำปรึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ Marketing 4.0 Consulting ลดทุนเพิ่มยอด
  • 1. ลูกค้าชำระเงินเพิ่อจองเวลาปรึกษา
  • 2. รับคำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เป็นเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ฟรีแลนซ์
Pumidol
Pumidol

สวัสดีครับ! ช่างภาพช่ือกวาง ทำงาน Marketing และ Digital Media เราทำงานกันเหมือนเป็นเพื่อน งานจะได้ได้สนุก :) รางวัลต่างๆ Finalist, Adecco’s CEO for One Month First place, Forward, Chulalongkorn 
 Second place, Forward, Chulalongkorn First place, Traditional Food by 123RF และอีกมากมาย

03/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
15 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน