ทำแผนและสื่อการสอน

รับออกแบบแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ - ระดับชั้นอนุบาล ตามธีมที่ต้องการ แบบ Active learning ที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัย - แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.1 - ป.6 แบบ Active Learning และ Constructive Learning - สื่อการสอน สามารถทำตาม Format ที่กำหนด และเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการ หรือให้กำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดให้ด้วยก็ได้ สามารถระบุ Formative assessment ในแผนการจัดประสบการณ์ให้ด้วยได้ อธิบาย What Why How ของกระบวนการคิดแผนเพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจให้เหมือนคิดแผนด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทำแผนและสื่อการสอน

  • 1. คุยรายละเอียดระดับชั้น เนื้อหาที่ต้องการ เป้าหมายของแผน/สื่อ ระด
  • 2. ออกแบบเค้าโครงแผน และสื่อ ให้ผู้ว่าจ้างดูก่อน เพื่อตกลงยืนยัน
แพ็กเกจ
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ขั้นต่ำ 1. แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ Active Learning 2. สื่อประกอบแผน 3. คู่มือการใช้แผนและสื่อโดยละเอียด 4. ตัวชี้วัด และวิธีการ Formative Assessment ตอบคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับแผนและสื่อ

ฟรีแลนซ์
Gultirat

เป็นครูวิชาการโรงเรียนแนวทางเลือก สามารถจัดทำแผนการสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1-3 และวิทยาศาสตร์ประถม 1-6 ในรูปแบบ Active Learning

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน